13
Sty

Regulamin XVIII edycji MIM – kategoria instrumentalisci

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Konkursy, Ogolne "

Regulamin w kategorii instrumentaliści

 

Konkurs  jest dwuetapowy i otwarty dla publiczności. Etap pierwszy polega na przesłuchaniach szkolnych i wysłaniu na adres organizatora płytki DEMO oraz LINKU nagrania na adres e-mail organizatora. Nagrane płyty powinny zawierać opis WYŁĄCZNIE z imieniem i nazwiskiem uczestnika, nr grupy  oraz wykonywanymi tytułami utworów i kompozytorów w kolejności ich wykonywania. Wszystkie niezbędne informacje powinny być zawarte z Karcie Zgłoszenia.

Jury oceni kandydatów przesłuchań, z których wyłoni finalistów do końca kwietnia 2017 r. Laureaci obowiązani są do występu w koncercie  finałowym  w 5-6 czerwcu 2017 roku.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych pierwszego stopnia, realizujących program publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych:

GRUPA I    uczniowie klas I – II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego

GRUPA II   uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego

GRUPA III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego i klasy III i IV cyklu czteroletniego.

GRUPA IV   zespoły: kategoria a) zespoły jednorodne (od duetu do sekstetu)

kategoria b) zespoły kameralne

 

Kolejność wykonywanych z pamięci utworów jest dowolna. W przypadku zespołów dozwolona jest prezentacja z nut.

Uczestnicy występują w porządku alfabetycznym danej grupy.

Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają Jurorzy. Jury oceniać będzie:

– interpretację utworów,                                                                                                                                                                                                                                                                                         – intonację,                                                                                                                                              – ekspresję wykonawczą i ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia, wypełnioną wyłącznie pismem drukowanym prosimy przesłać wraz                              z płytką, dowodem wpłaty, linkiem nagrania, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna., na adres biura:

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie ul. Partyzantów 8; 24-150 Nałęczów oraz drogą e-mail na adres: psmnaleczow@gmail.com

Wpisowe w kwocie 100,00 złotych należy wpłacić na konto Szkoły Muzycznej do dnia 30 marca 2017 r. z dopiskiem „Moje inspiracje muzyczne”  na konto: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

Nr:  38 8733 0009 0013 3216 3000 0010

IBAN: PL 388733 0009 0013 3216 3000 0010

SWIFT: POLUPLPR

 

 

W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.

Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować zgłoszenie nie odpowiadające wymaganiom.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa, a laureaci nagrody.

Koszt przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.

Zbiorcza punktacja konkursowa będzie podana na stronie internetowej

Wszystkie informacje dotyczące programu konkursu i regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej: www.psmn.pl

Laureaci zobowiązani są do udziału w Finale Konkursu w dniach 5 i 6  czerwca 2017 r.,  a w przypadku zespołów posiadania własnych pulpitów i podnóżków.

Wysłanie zgłoszenia uczestnika oznacza akceptację regulaminu.

Obowiązujący program:

 

GRUPA I

Utwór lub utwory dowolne, czas trwania występu 5 min.

GRUPA II

Utwór z muzyki dawnej

Utwór lub utwory dowolne –  jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu. Czas trwania występu 8-10 min.

GRUPA III

Utwór liryczny o charakterze kantylenowym

Utwór w formie wariacji, ronda, jedna część sonaty lub sonatiny

Utwór lub utwory dowolne, jeżeli program obowiązkowy nie wypełni czasu regulaminowego. Czas trwania występu: 10-15 min.

GRUPA IV

Kategoria a i b- program dowolny .Czas trwania występu 6-8 min.

W kwestiach organizacyjnych informacji udziela sekretariat szkoły pod nr.: 81 50 15 111 ; kom.:785 778 963  lub         e-mail : psmnaleczow@gmail.com

 

Postanowienia końcowe:

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na wszystkich polach eksploatacji.

 XVIII-Karta-zgłoszenia-w-kategorii-instrumentaliści-polski1  

 

12
Sty

Regulamin XVIII edycji MIM w kategorii plastyka i literatura

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Konkursy, Ogolne "

Regulamin Konkursu „Moje inspiracje muzyczne” w kategorii plastyka i literatura

 

 Cele konkursu

Ideą konkursu jest dążenie do tworzenia warunków i umożliwienie uczniom twórczego wyrażania uczuć i doznań podczas słuchania muzyki.

Wychodząc z założeń konkursowych chcemy dać szansę każdemu uczestnikowi na twórcze odkrywanie samego siebie. Pragniemy aby samo uczestnictwo stało się nagrodą dla każdego biorącego w nim udział i tworzyło motywację do dalszej jego pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie. Zdecydowanie łowimy i promujemy młodych wybitnie utalentowanych artystów.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w pięciu  kategoriach wiekowych:

I – Szkoły Podstawowe  – klasy I-III ( z wyjątkiem kategorii literatura)

II – Szkoły Podstawowe  – klasy IV-VI

III- Gimnazja

IV –  Szkoły ponad gimnazjalne

V- szkoły ogniska plastyczne

Stosowane techniki artystycznego wyrazu są dowolne. Liczba nadesłanych prac plastycznych z każdej szkoły nie może przekroczyć 10 szt.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca każdego roku (liczy się data stempla pocztowego).

Prace należy podpisywać drukiem komputerowym, podając: imię, nazwisko i wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego z numerem telefonu i/lub e-mail, nazwę i adres szkoły do której uczeń uczęszcza oraz imię i nazwisko Dyrektora szkoły. Prace konkursowe powinny być opieczętowane pieczęcią szkoły lub nadesłane z opieczętowanym listem przewodnim z wyszczególnieniem nazwisk i tytułem prac uczniów danej szkoły i opiekuna.

Prace prosimy nadsyłać na adres: Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie 24-150 Nałęczów ul. Partyzantów 8  z dopiskiem Konkurs „Moje inspiracje muzyczne”. Szczegółowe tematy kolejnej edycji zawarte są w zbiorze, tak by chętni mieli dość czasu na przemyślenia i właściwe zrozumienie tematu.

Laureaci otrzymują Zbiór nagrodzonych prac artystycznych „Moje inspiracje muzyczne”, statuetkę laureata i  dyplom. Dyplom zawiera: imię i nazwisko laureata, nazwę szkoły do której uczęszcza,  lokatę, nazwę konkursu, temat kolejnej edycji, podpisy jurorów i organizatora konkursu oraz datę uroczystości rozdania nagród. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymują Podziękowania i zbiór. Zbiorów książkowy otrzymują również biblioteki szkolne szkół  biorące udział w konkursie.

Nauczyciele laureatów lub laureaci informowani są drogą telefoniczną lub e-mailową o miejscu, terminie i godzinie uroczystości wręczenia nagród. Finał konkursu odbędzie się 5-6 czerwca  2017 r. w Nałęczowie, po wydaniu Zbioru nagrodzonych prac  artystycznych „Moje inspiracje muzyczne”.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikację nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz prac według uznania członków jury.

Decyzje jury są nieodwołalne.

Zasady oceniania prac literackich polegają  na niezależnej ocenie członków komisji. Wygrywają prace z największą ilością punktów. Prace plastyczne oceniane są według zgodności z tematem kolejnej edycji,  techniki i oryginalności przekazu.

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane i nie są zwracane autorom.

Laureatom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli osobiście odebrać nagród, organizator przesyła je na wskazany przy pracy konkursowej adres na koszt laureata.

 

9
Sty

XX Koncert Kolęd

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Filmy, Ogolne "

 

 

 

kioncert-9-01-2017-plakat

http://www.psmn.pl/ogolne/xviii-miedzynaro…piracje-muzyczne/

https://youtu.be/qw8YmAYSass

22
Gru

Kolędy dla najmłodszych Przybysławice

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Galerie zdjęć, Ogolne "

[nggallery id=151]

dsc4325-700x400dsc4364dsc4405dsc4524

zdj. J. Świeczek red.nacz. PRESS.WASZAWA

Więcej informacji – na stronach J.Świeczek red.nacz.PRESS.WARSZAWA pod linkiem http://press.warszawa.pl/konferencja-ignacy-jan-paderewski-wielki-artysta/ 

20
Gru

Zdrowych, radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

kartka-2-2016-na-strone

14
Gru

Na zaproszenie ZLUN

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Galerie zdjęć, Ogolne "

14 grudnia 2016 roku w nałęczowskiej Palmiarni odbyło się spotkanie opłatkowe kadry Zarządzającej z Pracownikami Zakładu leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów”.

[nggallery id=150]

10
Gru

Mikołajkowe spotkanie międzypokoleniowe

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Filmy, Galerie zdjęć, Ogolne "

20161207_130602

Wieloletnia współpraca naszej szkoły z Klubem Byłych Pracowników Oświaty „Jesienni Entuzjaści” zaowocowała międzypokoleniowym spotkaniem mikołajkowym, które miało miejsce 7 grudnia br. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Po koncercie uczniów, którego scenariusz  przygotowały  Panie: Magdalena Wiciejewska i Anna Kos, Pani Maria Przybyłko – Prezes Klubu, oprócz szczerych podziękowań  wręczyła wszystkim uczestnikom mikołajkowe niespodzianki. My również oprócz muzycznego prezentu mogliśmy obdarować wdzięcznych słuchaczy wydawnictwem Galerii Jaśminowa – „Pamiętnik nałęczowski”. Było to możliwe dzięki hojności naszej wieloletniej sponsorki Pani Izabelli Nowotny. Zarówno muzyczny, jaki i literacki prezent spotkał się z entuzjastycznym  zaskoczeniem i zadowoleniem Klubowiczów.

 

 

11
Lis

Dzień Niepodleglości

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

8 listopada uczniowie naszej szkoły wystąpili w sanatorium „Ciche Wąwozy” z koncertem poetycko muzycznym dla uczczenia Święta Niepodległości. Koncert przygotowały Panie – Anna Kos i Magdalena Wiciejewska .

Podniosła i radosna atmosfera koncertu powodowała, że publiczność chętnie włączała się  do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Publiczność bardzo spontanicznie reagowała na występ młodych artystów nie szczędząc braw. Na zakończenie przedstawicielka listopadowego turnusu podziękowała uczestnikom koncertu. Pani wylała z siebie cały potok miłych słów pod  adresem uczniów i  nauczycieli  za wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i  poszanowania dla  tych, którzy o ich wolność walczyli.

Nasi uczniowie współuczestniczyli również w Apelach Niepodległościowych w Gimnazjum w Sadurkach ( 9 listopada) oraz Zespole Szkół Z. Chmielewskiego w Nałęczowie (10 listopada).

 

[nggallery id=148]

10
Lis

Dzień Niepodległości w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Filmy, Ogolne "