Archiwum - maj, 2020

26
maj

Dla Mamy i Taty

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Muzyka, Ogólne "

 

         Za wasze serca, świętość warg i dobroć rąk, 

                                                                       Dziękujemy

25
maj

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne "

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    Proponujemy wszystkim kochającym muzykę pójść śladami naszego wakacyjnego włoskiego gościa Sergio Bettasa, który przy szkolnym fortepianie wyśpiewał dla Was My Way

 https://youtu.be/xwwZ9BZsGs0?t=9

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie badania przydatności, które odbędzie się 20 czerwca 2020 r. od godz. 10.00.  W związku z pandemią odpowiednie dokumenty aplikacyjne można też przesłać drogą elektroniczną na adres : psmnaleczow@gmail.com  w celu ustalenia indywidualnego terminu przesłuchania.  Wnioski są do pobrania  poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w  szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2) szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności,

 3) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji.

W szkole muzycznej I stopnia możliwa jest nauka gry na:

  1. Instrumentach klawiszowych
  2. Instrumentach strunowych
  3. Instrumentach dętych

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Informacja-Administrratora-Danych-osobowychze-strony-www-1-1

regulamin-rekrutacji-1 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek1 (1)

umowa_o_przyjecie1

załącznik-nr-5-zaświadczenie-lekarskie-o-braku-przeciwskazan-do-podjecia-nauki-w-szkole-muzycznej

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Dokumenty można przesyłać droga elektroniczną na adres e-mail: psmnaleczow@gmail.com 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA:

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w trybie egzaminu kwalifikacyjnego. Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza  znajduje się poniżej. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 30  czerwca 2020 r. Informacja o zakwalifikowanych  będzie podana indywidualnie. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

 Wniosek do pobrania:

wniosek_do kl wyższej niż I_egz_kw2020 do kl wyższej niż I

15
maj

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne "

Szanowni Państwo przekazuję następujące informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej