Archiwum dla ‘ Szkoła ’ Categoria

13
Kwi

Informacje ogólne, koszty kształcenia

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Szkoła "

Informacje ogólne

  Szkoła rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1997 roku. Oferujemy uczniom kształcenie muzyczne stopnia podstawowego.

  Szkoła I stopnia została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2001 roku pod numerem 163/22/1997.

  Szkoła uzyskała uprawnienia szkoły u publicznej na podstawie Decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lipca 2001 roku nr DEA-V-805/3663/PS7 co od tej chwili dało  szkole prawo wydawania świadectw państwowych.

  Zajęcia w szkole odbywają się dwa do trzech razy w tygodniu we wspólnie uzgodnionych, dogodnych dla uczniów i nauczycieli terminach (po zakończonych zajęciach w szkołach ogólnokształcących). Zajęcia prowadzone są również w soboty.  

  Szkoła realizuje ramowy plan nauczania oraz podstawę programową obowiązującą wszystkie publiczne szkoły muzyczne I stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim (dla dzieci od 6 roku życia) lub cyklu 4-letnim (dla młodzieży).

Przedmiot główny w szkole to nauka gry na wybranym instrumencie i są to zajęcia indywidualne.

Obecnie w szkole funkcjonują sekcje:

Fortepianu,

Skrzypiec,

Gitary.

Jesteśmy przygotowani do uruchomienia na życzenia kandydatów sekcji:

perkusji,

saksofonu,

wiolonczeli,

fletu

akordeon

Równolegle z nauką gry na instrumencie głównym uczniowie, w zależności od wybranego instrumentu oraz cyklu kształcenia, roku nauki w szkole uczęszczają na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu cyklu kształcenia należą:

fortepian dodatkowy – z wyjątkiem fortepianu

rytmika- w klasach 1-3  cyklu sześcioletniego

kształcenie słuchu

zajęcia z akompaniatorem

audycje muzyczne oraz

 chór, orkiestra, zespół wokalny lub  instrumentalny

Cele i zadania szkoły

– rozbudzanie zamiłowania ucznia do muzyki i nauki gry na instrumencie;

– rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań ucznia poprzez kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i poczucia piękna;

– opanowanie techniczno-wykonawczych podstaw gry na instrumencie;

– kształcenie umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami;

– wdrażanie ucznia do systematycznego ćwiczenia na instrumencie,

– kształtowanie umiejętności ćwiczenia efektywnego oraz samodzielnego przygotowania łatwych utworów;

– przygotowanie ucznia do występów publicznych;

– przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, jako solisty, kameralisty czy do muzykowania zespołowego;

– prezentacja osiągnięć uczniów;

– przygotowanie absolwenta do podjęcia nauki w drugim etapie kształcenia.

CZESNE (opłata miesięczna)    –   280 zł. – płatne przez 10 miesięcy  do 5-go każdego miesiąca z góry

CZESNE (opłata miesięczna)    – 260 zł – płatne przez 12 miesięcy do 5-go każdego miesiąca z góry

FUNDUSZ INSTRUMENTALNY (opłata roczna)    –   70 zł

KONSULTACJE:  4 x 45 min. – 55 zł za godzinę lekcyjną – 220 zł / m-c

                             4 x 60 min – 65 zł. za godzinę – 295 zł /m-c

zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne dla najmłodszych  (od 5 roku życia )– 130 zł/m-c

Wypożyczenie instrumentu – 30,00 zł (opłata miesięczna za instrumenty z wyjątkiem klawiszowych)

instrumenty klawiszowe- 45,00 zł.

numer rachunku bankowego szkoły:  38 8733 0009 0013 3216 3000 0010

Życzymy udanych wakacji, pełnych radosnych wspomnień.

27
Maj

Święto Radości

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Festiwale, Galerie zdjęć, Konkursy, Ogólne, Szkoła "

                Dyplom Uznania

Informacja RODO Dane osobowe – klauzula informacyjna (od 25 maja 2018 r.)

1
Sie

Nabór Uzupełniajacy

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne, Szkoła "

Informujemy, że do 30 października szkoła prowadzi nabór uzupełniający do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że świadectwo końcowe uprawnia  do kontynuowania nauki w II stopniu szkół muzycznych w całym kraju.

Nauka w szkole trawa 6 i 4 lata.  Wszystkich jeszcze niezdecydowanych, a zainteresowanych kształceniem muzycznym, zapraszamy na zebranie informacyjno-organizactjne w dniu 7 września do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie przy ul. B. Prusa 11 do sali nr 28 na godzinę 17:00.

Muzyka, to nieodłączny element edukacji. Dletego uważmy, że dostep do niej powinno miec każde dziecko. Naszą misją jest rozbudzanie w dzieciach wrażliwości i kreatywności muzycznej. Pragniemy pokazać , jaka radość daje obcowanie z muzyką na co dzień, wspólne muzykowanie z rówieśnikami, nauczycielami czy rodzicami. Dzięki systematycznej nauce gry na instrumencie wspieranej pogłębianą wiedzą teoretyczną wzrasta nie tylko poczucie własnej wartości dziecka, ale również samodyscyplina.

Wybitny teoretyk i pedagog muzyki prof.  Edwin E. Gordon, tak pisał o muzyce:

„Muzyka jest czymś unikalnym, szczególnym, wystepującym wyłącznie w świecie ludzi. Muzyka dla rozwoju człowieka i jego egzystencji jest tak podstawowa jak mowa. Przez muzyke dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych oraz w samo życie i , co  być może najważniejsze, muzyka umożliwia mu rozwój i utrwala wyobraźnię. Bez muzyki życie byłoby bezbarwne. Ponieważ praktycznie nie ma dnia, aby dziecko nie słyszało jej lub nie uczestniczyło w jakiejs muzyce, jest bardzo pożyteczne, aby ją rozumiało na tyle dokładnie, na ile potrafi. W rezultacie gdy podrośnie, nauczy się ją odbierać, słuchać jej i brać w niej udział i będzie mu to sprawiało przyjemnoć. Stanie się tak dlatego, że dzieki tego typu wrażliwości na kulturę jego życie bedzie bardziej wypełnione znaczeniem” (Gordon, Edwin E. A. Music Learning Theory for Newborn and Young Children. Chicago: GIA Publications, 1990, str. 2-3.)

Jednym z najważniejszych celów naszej szkoły jest opracowanie przez nauczycieli dla każdego dziecka autorskiego programu nauczania, który pomoże mu rozbudzić zamiłowanie do muzyki i stworzy warunki do jego wszechstronnego rozwoju.

Mamy zaszczyt zaproponować Państwa dzieciom program edukacyjny dostosowany do potrzeb Waszych dzieci. Zespół nauczycieli oczekuje na Państwa, aby we współpracy z Wami móc rozwijać muzyczny potencjał drzemiący w każdym dziecku.

Zajęcia odbywaja sie w cyklu sześcioletnim, w którym naukę moga rozpocząć dzieci w wieku 6-10 lat. Dzieci poniżej 6 roku życie moga rozpocząć naukę , po dostarczeniu przez Rodzica zaświadczeniu z publicznej/niepublicznej pordni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości  dziecka do podjęcia nauki w szkole.  Indywidualne zajęcia z instrumentu odbywają się dwa razy w tygodniu ( 2x 30 min.). Oprocz tego uczniowie mają dwie godziny zajęć grupowych , a także  1 godz. zajęć w zespole wokalnym wszystko w godzinach popołudniowych.

Wzyscy Rodzice zobowiązani są dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazan do podjęcia nauki na wybranym instrumencie.

Nieodzownym elementem kształcenia muzycznego sa publiczne występy, podczas szkolnych wystepó i audycji klasowych., aby mali artyści zdobyli doświadczenia sceniczne.

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek1

Umowa_o_przyjecie

załącznik-nr-5-zaświadczenie-lekarskie-o-braku-przeciwskazan-do-podjecia-nauki-w-szkole-muzycznej

Regulamin PSM

7
Maj

Nabór do klas I na rok szkolny 2015/2016

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne, Szkoła "

DRZWI OTWARTE

Nabór na rok szkolny 2015/2016

[nggallery id=120]fot. W. Sieczkowska-Kos

28
Sie

Kalendarz Roku Szkolnego 2014/2015

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne, Szkoła "

1.09.2014 – Rozpoczęcie roku szkolnego – godzina 15:30 w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w sali nr 28. Po inauguracji zapraszamy na zebranie ogólne.

14.10.2014 – Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2014 – Święto Niepodległości

22 – 31.12 – zimowa przerwa świąteczna

01-06.01.2015 r. –  Nowy Rok i dni wolne od zajęć

21.01. 2015 r. – XVII Koncert Kolęd dla Babci i Dziadka

2-15.02.2015 r. – Ferie zimowe

2-7.04.2015 – wiosenna przerwa świąteczna

ok. 15.05.2015 r. – Scena młodych talentow ( org. FL)

26.05 www.iutoic-dhaka.edu. 2015 r. Dzień Matki

25-29.05.2015 r. – Dni Otwarte

30-31.05. 2015 r. – Majówka z Panem Prusem

ok. 8-19.06. 2015 r. – Finał XVI Międzynarodowego Konkursu Moje Inspiracje Muzyczne

26.06. 2015 r. – zakończenie roku szkolnego

Dni  wolne od zajęć:

31.10.2014 r.

10.11.2014 r. –

2, 5 01. 2015 r.

5.06.2015 r.

Wszystkie zmiany kalendarza będą na bieżąco korygowane.

30
Mar

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2012/2013

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne, Szkoła "

Kształcenie słuchu

Cykl sześcioletni:

  1. M. Wacholc – Solfeż elementarny zeszyt od I-VI  dla cyklu sześcioletniego zależny od klasy do której uczeń uczęszcza.
  2. M. Ćwiklińska, M. Rogozińska: Dyktanda elementarne- ćwiczenia zeszyt od I-VI  dla cyklu sześcioletniego zależny od klasy do której uczeń uczęszcza.

Cykl czteroletni

  1. M. Wacholc – Solfeż elementarny zeszyt od II dla cyklu sześcioletniego kl. I
  2. M. Ćwiklińska, M. Rogozińska: Dyktanda elementarne II.  Zeszyt ćwiczeń dla klasy II szkoły muzycznej I stopnia.
    1. M. Wacholc: Solfeż elementarny klasa III. Podręcznik dla klasy III szkoły muzycznej I stopnia- klasa II cyklu czteroletniego.
    2. M. Wacholc: Solfeż elementarny klasa IV. Podręczniki dla klasy IV szkoły muzycznej I st.

Rytmika

  1. L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak- Masza muzyka zeszyt od 1-3 w zależności od klasy do której uczeń uczęszcza.

Zestaw podręczników z instrumentu głównego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MKiDN, został zatwierdzony uchwałą RP nr 3 z dnia 27 marca 2012r.- podaja tabele poniżej.

Klasa I-III – fortepian c/6

– Biskubska – „Ja i pianino”;

– Sawicka, Stępniowa- Etiudy- zeszyt III- IV,

– J.S. Bach – Łatwe utwory

– Hoffman, Rieger – Sonatiny zeszyt I,

– Schumann – Album dla młodzieży

– Altberg – Czytanki muzyczne z. I

Klasa I –VI– skrzypce c/6

– Feliński, Górski, Powroźnik – Szkoła gry

– Welfent – Etiudy

– Mazos – Etiudy,

– Feliński- Studium gry Coldik – ABC skrzypiec

Klasa IV-V – fortepian

– Loschhorn- Etiudy

– Burgmuller – Etiudy op. 100

– J.S. Bach – Łatwe utwory, Drobne utwory,

– Hoffman, rieger – Sonatiny z. II

-Grieg- Utwory Liryczne,

Ekier – Kolorowe Melodie

Klasa I – Perkusja

Cykl sześcioletni:

–  Marc Tawernier – 2340 Exercises et etiud es, ćwi. Techniczne ze str. 4 cz. A ze str. 5 – B i C

– Keune – Kleine Trommel

Klasa V- VI – fortepian

Berens- Etiudy op. 69

Heller – Etiudy

– Czerny – Etiudy op. 299

– Bach – Małe preludia, Inwencje dwugłosowe,

– Mozart – Sonatiny wiedeńskie, Sonatina KV 545

– Bethoven – 6 wariacji na temat piosenki szwajcarskiej, Wariacje Nel Cor piu

Chopin – Polonezy młodzieńcze,

– Kabalewski – Utwory wybrane

– Bethoven- Bagatele

– Altberg – Czytanki muzyczne z. III-IV

Klasa II– Perkusja

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud es, ćwi. Techniczne ze str.6 cz.D

– Keune – Kleine Trommel

– Sholle – The Big 230 snare drum

– Schinstine – Southern special

– Kupińska – Szkoła gry na klawesynie

– Joran – Quinze Etudes pour xylophone

– Keune, Ockert – glockenspiel, Xylophone

– Zivkovoic- Mein Orestes…

Laszlo – Schlagzeugmusik – z. I II

Gubała – Szkoła na ksylofon

Cykl czteroletni

Klasa I, II, III – fortepian

Raube – Etiudy cz. II

Romaszewska – Etiudy

Wiłkomirska – Etiudy

Bach – Łatwe utwory

Hoffman, Rieger – Sonatiny cz. II

Czajkowski – Album dla młodzieży,

Chaczatirian- Tańce

Klasa IV– fortepian

Równoważna kl. V, VI cyklu sześcioletniego

Klasa III- Perkusja

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud es, ćwi. Techniczne ze str.5-6 cz. C,D, etiudy do wyboru

– Sholle – The Big 230 snare drum,

– the 5 Stroke roll, Flam and Flam TAP, Flamacure, Flm Paradiddle, Five Stroke Rolls with Flam, Ruff

– Zivkovoic- Mein Orestes…

– Kupińska – Szkoła gry na klawesynie

– Celiwanow- Zbiur utworów na ksylofon

Palijew – Pieśni na ksylofon,

Dancla – Polka, Dwa tańce węgierskie,

Gossec – Gawot,

Gubała – Szkoła na ksylofon

– Kaune – Drummear,

-Steffen – Modern School drummer

Cykl sześcioletni:

Klasa I-III- gitara

Szkoły.

-Powroźniak- ABC gitary, Szkoła gry na gitarze,                 -Sosiński – Materiały do nauki gry na gitarze

-Cardoso – Nauka i metoda techniki gitarowej

– Wanland – Etiudy,

– Powroźniak – Wybór etiud z. I, II, IV, VI  Studium  techniki gitarowej, Grajmy na gitarze z. IV, Pierwsze kroki gitarzysty, Skarbczyk gitarzysty, Grajmy na gitarze z. V, Łatwe utwory na gitarę, Pierwsze kroki gitarzysty, Moja gitara,  Klasycy gitary,

– Cardoso- Suite de los Mita,

Klasa IV -VI

– Powroźnik – Szkoły j.w.

– Cardoso-Nauka i metoda techniki gitarowej

– Sosiński – Studium gry akordowej na gitarze

Etiudy Powroźnik j/w.

– Wenland – Etiudy

– Sor – Etiudy op. 31 z. I i II, op. 6 i 29

– Carcassi – 25 etiud na gitarę -op. 60

Carulli – sześć etiud na gitarę

Coste- Etiudy op. 38

– Giuliani – Etiudy

Formy klasyczne: Sosiński, Powroźnik j/w.

Utwory różne:

Powroźnik -Grajmy na gitarze z. od I-XX i In. j/w

– Bach – Wybrane utwory

– Visee- SDuita d-moll,

– Skarlatti – Sonatina e-moll,

– Mazur – Z muzyki polskiego renesansu

– Pękiel – Tabulatory lutniowe

Klasa IV- Perkusja

Werbel:

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud

– Keune, Ockert – etiudy do wyboru

– Sholle – The Big 230 snare drum,

–  Schinstine – southern special

– Pratt – Ćwiczenia rudimentowe na werbel

Ksylofon , Wibrafon

– Kupińska- Szkoła gry na klawesynie

– Sniegirew – szkoła gry na ksylofonie

– Joran – 15 etiud na ksylofon,

Brown – The solo vibist

Zestaw rozrywkowy;

Bartz – Szkoła na zestaw,

Kiesant – Drummear,

Steffen – Modern School drummer z. I, II

Utwory z akompaniamentem;

– Sholle- The brook,

-Asabuki- Water Drops o. 50,

– Kabalewski- galop komediantów, – Rachmaninow- Włoska Polka,

– Prokofiew- Tarantella,

– Czajkowski- Ekoses,

– Teleman- Sonata nr6,

– Haendel- Sonata nr 3,

– Szostakowicz- Hiszpański taniec,

– Cziczikow- Pieśń- humoreska,

– Vivaldi- Koncert a- moll cz. I

Klasa V c/6

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud

– Keune, Ockert – etiudy do wyboru

– Sholle – The Big 230 snare drum,

–  Schinstine – southern special

– Pratt – Ćwiczenia rudimentowe na werbel

Ksylofon , Wibrafon

– Kupińska- Szkoła gry na klawesynie

– Sniegirew – szkoła gry na ksylofonie

– Joran – 15 etiud na ksylofon,

– Brown – The solo vibist

Schluter – Solo buch fur vibraphone cxz I, II

Zestaw rozrywkowy;

– Goldenberg – Studies in solo perc

– Kiesant –  Modern school drummear,

– Steffen – Drummer

Utwory z akompaniamentem:

Sniegirew – Szkoła gry

Zbiory pod red. Kupińskiego, Seliwanowa, Palijewa.

Cykl czteroletni: Klasa I jak kl. II –c/6

Klasa II- jak kl. III i IV c/6

Klasa III – jak kl. V c/6

Klasa IV – jak kl. VI c/6

Klasa VI – Szkoły j/w

– Transkrypcje utworów skrzypcowych, fletowych i obojowych

20
Gru

Z zaproszenia na wieczornicę do Przybysławic

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Galerie zdjęć, Ogólne, Szkoła "

19
Cze

Lista zakwalifikowanych na rok szkolny 2010/2011

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Szkoła "