Archiwum - czerwiec, 2003

12
cze

Moje inspiracje muzyczne

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Konkursy "

Cel konkursu:

–    promocja i popularyzacja twórczości (muzycznej, literackiej i plastycznej ) dzieci i młodzieży,
–    zachęcanie do podejmowania twórczych działań inspirowanych muzyką i pięknem otaczającego świata,
–    inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań i odkrywania samych siebie,
–    promocja talentów.

Regulamin konkursu:

–    wiek uczestników od 7- 16 lat,
–    dowolny rodzaj, technika, forma literacka i plastyczna,
–    ilość prac jest nieograniczona.
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

7-10 lat- I grupa,
10-13 lat – II grupa,
13- 16 lat – III grupa,
Prace oceniane będą w kategoriach: literatura (krótkie formy literackie), poezja, plastyka.

Każda praca powinna zawierać opis według wzoru:
imię i nazwisko autora pracy,
wiek,
adres placówki, telefon, fax, e-mail
imię i nazwisko opiekuna.
Przewidziane są nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Termin nadsyłania prac upływa dnia  27 marca 2009r

Prace prosimy przesyłać na adres:
PSM I Stopnia
im. I.J. Paderewskiego
ul. Partyzantów 8
24-150 Nałęczów
Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest w czerwcu 2009r.
Dokładny termin uroczystości podsumowania konkursu i wręczenie nagród, zostanie podany odrębnym pismem.
Prace konkursowe, przechodzą na własność organizatorów i mogą być opublikowane.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator:
Wioletta Sieczkowska- Kos

e-mail: psm.naleczow@neostrada.pl; psmnaleczow@gmail.com
tel./ fax.: 0-81 50 15 111