Archiwum - marzec, 2012

30
mar

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2012/2013

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne, Szkoła "

Kształcenie słuchu

Cykl sześcioletni:

  1. M. Wacholc – Solfeż elementarny zeszyt od I-VI  dla cyklu sześcioletniego zależny od klasy do której uczeń uczęszcza.
  2. M. Ćwiklińska, M. Rogozińska: Dyktanda elementarne- ćwiczenia zeszyt od I-VI  dla cyklu sześcioletniego zależny od klasy do której uczeń uczęszcza.

Cykl czteroletni

  1. M. Wacholc – Solfeż elementarny zeszyt od II dla cyklu sześcioletniego kl. I
  2. M. Ćwiklińska, M. Rogozińska: Dyktanda elementarne II.  Zeszyt ćwiczeń dla klasy II szkoły muzycznej I stopnia.
    1. M. Wacholc: Solfeż elementarny klasa III. Podręcznik dla klasy III szkoły muzycznej I stopnia- klasa II cyklu czteroletniego.
    2. M. Wacholc: Solfeż elementarny klasa IV. Podręczniki dla klasy IV szkoły muzycznej I st.

Rytmika

  1. L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak- Masza muzyka zeszyt od 1-3 w zależności od klasy do której uczeń uczęszcza.

Zestaw podręczników z instrumentu głównego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MKiDN, został zatwierdzony uchwałą RP nr 3 z dnia 27 marca 2012r.- podaja tabele poniżej.

Klasa I-III – fortepian c/6

– Biskubska – „Ja i pianino”;

– Sawicka, Stępniowa- Etiudy- zeszyt III- IV,

– J.S. Bach – Łatwe utwory

– Hoffman, Rieger – Sonatiny zeszyt I,

– Schumann – Album dla młodzieży

– Altberg – Czytanki muzyczne z. I

Klasa I –VI– skrzypce c/6

– Feliński, Górski, Powroźnik – Szkoła gry

– Welfent – Etiudy

– Mazos – Etiudy,

– Feliński- Studium gry Coldik – ABC skrzypiec

Klasa IV-V – fortepian

– Loschhorn- Etiudy

– Burgmuller – Etiudy op. 100

– J.S. Bach – Łatwe utwory, Drobne utwory,

– Hoffman, rieger – Sonatiny z. II

-Grieg- Utwory Liryczne,

Ekier – Kolorowe Melodie

Klasa I – Perkusja

Cykl sześcioletni:

–  Marc Tawernier – 2340 Exercises et etiud es, ćwi. Techniczne ze str. 4 cz. A ze str. 5 – B i C

– Keune – Kleine Trommel

Klasa V- VI – fortepian

Berens- Etiudy op. 69

Heller – Etiudy

– Czerny – Etiudy op. 299

– Bach – Małe preludia, Inwencje dwugłosowe,

– Mozart – Sonatiny wiedeńskie, Sonatina KV 545

– Bethoven – 6 wariacji na temat piosenki szwajcarskiej, Wariacje Nel Cor piu

Chopin – Polonezy młodzieńcze,

– Kabalewski – Utwory wybrane

– Bethoven- Bagatele

– Altberg – Czytanki muzyczne z. III-IV

Klasa II– Perkusja

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud es, ćwi. Techniczne ze str.6 cz.D

– Keune – Kleine Trommel

– Sholle – The Big 230 snare drum

– Schinstine – Southern special

– Kupińska – Szkoła gry na klawesynie

– Joran – Quinze Etudes pour xylophone

– Keune, Ockert – glockenspiel, Xylophone

– Zivkovoic- Mein Orestes…

Laszlo – Schlagzeugmusik – z. I II

Gubała – Szkoła na ksylofon

Cykl czteroletni

Klasa I, II, III – fortepian

Raube – Etiudy cz. II

Romaszewska – Etiudy

Wiłkomirska – Etiudy

Bach – Łatwe utwory

Hoffman, Rieger – Sonatiny cz. II

Czajkowski – Album dla młodzieży,

Chaczatirian- Tańce

Klasa IV– fortepian

Równoważna kl. V, VI cyklu sześcioletniego

Klasa III- Perkusja

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud es, ćwi. Techniczne ze str.5-6 cz. C,D, etiudy do wyboru

– Sholle – The Big 230 snare drum,

– the 5 Stroke roll, Flam and Flam TAP, Flamacure, Flm Paradiddle, Five Stroke Rolls with Flam, Ruff

– Zivkovoic- Mein Orestes…

– Kupińska – Szkoła gry na klawesynie

– Celiwanow- Zbiur utworów na ksylofon

Palijew – Pieśni na ksylofon,

Dancla – Polka, Dwa tańce węgierskie,

Gossec – Gawot,

Gubała – Szkoła na ksylofon

– Kaune – Drummear,

-Steffen – Modern School drummer

Cykl sześcioletni:

Klasa I-III- gitara

Szkoły.

-Powroźniak- ABC gitary, Szkoła gry na gitarze,                 -Sosiński – Materiały do nauki gry na gitarze

-Cardoso – Nauka i metoda techniki gitarowej

– Wanland – Etiudy,

– Powroźniak – Wybór etiud z. I, II, IV, VI  Studium  techniki gitarowej, Grajmy na gitarze z. IV, Pierwsze kroki gitarzysty, Skarbczyk gitarzysty, Grajmy na gitarze z. V, Łatwe utwory na gitarę, Pierwsze kroki gitarzysty, Moja gitara,  Klasycy gitary,

– Cardoso- Suite de los Mita,

Klasa IV -VI

– Powroźnik – Szkoły j.w.

– Cardoso-Nauka i metoda techniki gitarowej

– Sosiński – Studium gry akordowej na gitarze

Etiudy Powroźnik j/w.

– Wenland – Etiudy

– Sor – Etiudy op. 31 z. I i II, op. 6 i 29

– Carcassi – 25 etiud na gitarę -op. 60

Carulli – sześć etiud na gitarę

Coste- Etiudy op. 38

– Giuliani – Etiudy

Formy klasyczne: Sosiński, Powroźnik j/w.

Utwory różne:

Powroźnik -Grajmy na gitarze z. od I-XX i In. j/w

– Bach – Wybrane utwory

– Visee- SDuita d-moll,

– Skarlatti – Sonatina e-moll,

– Mazur – Z muzyki polskiego renesansu

– Pękiel – Tabulatory lutniowe

Klasa IV- Perkusja

Werbel:

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud

– Keune, Ockert – etiudy do wyboru

– Sholle – The Big 230 snare drum,

–  Schinstine – southern special

– Pratt – Ćwiczenia rudimentowe na werbel

Ksylofon , Wibrafon

– Kupińska- Szkoła gry na klawesynie

– Sniegirew – szkoła gry na ksylofonie

– Joran – 15 etiud na ksylofon,

Brown – The solo vibist

Zestaw rozrywkowy;

Bartz – Szkoła na zestaw,

Kiesant – Drummear,

Steffen – Modern School drummer z. I, II

Utwory z akompaniamentem;

– Sholle- The brook,

-Asabuki- Water Drops o. 50,

– Kabalewski- galop komediantów, – Rachmaninow- Włoska Polka,

– Prokofiew- Tarantella,

– Czajkowski- Ekoses,

– Teleman- Sonata nr6,

– Haendel- Sonata nr 3,

– Szostakowicz- Hiszpański taniec,

– Cziczikow- Pieśń- humoreska,

– Vivaldi- Koncert a- moll cz. I

Klasa V c/6

– Marc Tawernier – 230 Exercises et etiud

– Keune, Ockert – etiudy do wyboru

– Sholle – The Big 230 snare drum,

–  Schinstine – southern special

– Pratt – Ćwiczenia rudimentowe na werbel

Ksylofon , Wibrafon

– Kupińska- Szkoła gry na klawesynie

– Sniegirew – szkoła gry na ksylofonie

– Joran – 15 etiud na ksylofon,

– Brown – The solo vibist

Schluter – Solo buch fur vibraphone cxz I, II

Zestaw rozrywkowy;

– Goldenberg – Studies in solo perc

– Kiesant –  Modern school drummear,

– Steffen – Drummer

Utwory z akompaniamentem:

Sniegirew – Szkoła gry

Zbiory pod red. Kupińskiego, Seliwanowa, Palijewa.

Cykl czteroletni: Klasa I jak kl. II –c/6

Klasa II- jak kl. III i IV c/6

Klasa III – jak kl. V c/6

Klasa IV – jak kl. VI c/6

Klasa VI – Szkoły j/w

– Transkrypcje utworów skrzypcowych, fletowych i obojowych

26
mar

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Ogólne "

Fundacja Cultura Animi, z którą nawiązaliśmy współpracę działa od 2007r.

Fundacja wspiera młodzież uzdolnioną muzycznie.

Zachęcamy rodziców, uczniów i sympatyków naszej szkoły do przekazania

1% podatku dochodowego na rzecz  organizacji pożytku publicznego, która promuje

przyszłych ambasadorów  polskiej kultury. Więcej informacji uzyskają Państwo

na stronie www.cultura.org.pl

8
mar

Konkurs- XIII edycja „Moje inspiracje muzyczne”

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Ogólne "

Wszystkich  zainteresowanych informujemy, że termin nadsyłania prac

tematycznych „Muzyczne wariacje – serca fascynacje” do XIII edycji konkursu

„Moje inspiracje muzyczne”, zostaje przesunięty do końca marca 2012r.

Przykładowe prace literackie i plastyczne można podziwiać w zakładce KONKURSY
i
Wydawnictwa Własne.

Konkurs ma rangę międzynarodową. Zachęcamy do udziału.

Organizator.