Archiwum - marzec, 2010

30
mar

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2010/2011

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Ogólne "

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kształceniem artystycznym w naszej szkole do zgłaszania się od

1 kwietnia do 25 czerwca br.

w godzinach od 9.00 pod nr telefonu 0 501 778 963 lub 0-81 5015111 w celu uzgodnienia terminu indywidualnych przesłuchań.

Zapisy i egzaminy sprawdzające odbywać  się będą:

  1. Szkoła Podstawowa w Nałęczowie-w dniu,28. 05. 2010r. od godz. 14.00, s. nr 24
  2. Zespół Szkół w Garbowie I- w dniu 2.O6.2010r.od.godz. 12.30, s. Nr 11
  3. Zespół Szkół w Przybysławicach- w dniu 12.06.2010r. od godz. 9.00 w s. nr 15.

Poprzez zabawy z muzyką  sprawdzamy predyspozycje muzyczne kandydata w następujących kategoriach: słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa i sprawność manualna i oceniamy przydatność do gry na wybranym instrumencie.

Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów i mają charakter konkursowy.

Wynikiem przesłuchań wstępnych są – ogłoszone przez Komisję Egzaminacyjną – łączne oceny poszczególnych kandydatów, podane w formie punktowej, w skali od 0 do 25 punktów.

Komisja kwalifikacyjna rozpatruje możliwości przyjęcia kandydata, który w wyniku przesłuchań otrzymał nie mniej niż 18 punktów.

Ogłoszenie wyników

Po egzaminie Dyrektor Szkoły poinformuje o wynikach przesłuchania, a także doradzi odpowiedni dla dziecka instrument. W ciągu kilku dni należy opłacić wpisowe oraz opłatę za naukę w szkole.

Do końca czerwca zakwalifikowani kandydaci składają następujące dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy oraz wniosek wydany przez szkołę lub pobrany z naszej stron.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie.

Osoby przyjęte obowiązane są do zgłoszenia się na zajęcia w dniu 1 września nowego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje podawane są na szkolnej tablicy ogłoszeń, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.

Konsultacje i prezentacje instrumentów

Prezentacje i konsultacje z rodzicami odbędą się 16 czerwca po koncercie uczniów o godz.12.30 podczas ” Dni otwartych „.