Statut- wypisy

Wypis ze Statutu PSM w Nałęczowie

Pełne brzmienie Statutu Prywatnej Szkoły Muzycznaj I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie jest dostępne w biurze szkoły przy ul. Partyzantów 8.