Statut- wypisy

Wypis ze Statutu

Ocenianie i klasyfikowanie po zmianach – Piotr Michej 2015

Pełne brzmienie Statutu Prywatnej Szkoły Muzycznaj I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie jest dostępne w biurze szkoły przy ul. Partyzantów 8.