Statut- wypisy

Pełne brzmienie Statutu Prywatnej Szkoły Muzycznaj I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie jest dostępne w biurze szkoły przy ul. Partyzantów 8.

Wypisy ze Statutu