Wizja i misja

Misja

Nasza wiedza – jest naszym bogactwem,

Nasze umiejętności – radością,

Nasze wychowanie – ozdobą.

Po co jesteśmy?

· aby zapewnić wszechstronny rozwój ucznia,

· odkrywać i rozwijać jego talent,

· kierować procesem edukacyjno umożliwiającym kontynuowanie nauki w II etapie kształcenia muzycznego,

· zapewnić indywidualny proces kształcenia,

· zapewnić naszym wychowankom piękniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie,

· aby wspierać rodziców w wychowaniu,

· by dać szanse kształcenia artystycznego dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i obszarów wiejskich.

„Być narodowi użytecznym” bo,

„Taka narodu przyszłość, jakie jej młodzieży chowanie” -St. Staszic

Jacy jesteśmy?

· Zaangażowani w pracy,

· Cierpliwi i odpowiedzialni.

· Elastyczni i wsłuchani w potrzeby ucznia.

Czym kierujemy się w działaniu?

· Dobrem ucznia,

· Dobrem szkoły,

· Potrzebami i oczekiwaniami ucznia i rodzica

· Uniwersalnymi wartościami moralnymi

· Otwartością na zmiany

· Poczuciem odpowiedzialności,

· Konsekwencją,

· Wiedzą i samooceną.

Wizja

Nigdy nie pojmiesz sztuki póki nie zrozumiesz, że w tej dziedzinie dwa plus dwa, nie musi równać się cztery.

Młodzi posiadają niepojęty  instynkt tworzenia o niepowtarzalnym tajemniczym nastroju, znanemu tylko im. Szczerość i ekspresja przekazywanych doznań tworzy aurę rzeczywistości budowanej na bazie młodzieńczych wzruszeń, refleksji czy zachwytów. Ich twórczość, to przygoda, gdzie wszystko ma swoją barwę. Swoją twórczością ukazują nam własne wnętrze, byśmy zobaczyli świat ich oczami. W ich świecie wszystko jest możliwe. Nauczymy się ich słuchać.

Wy zaś młodzi, niezależnie od rzeczywistości nie rezygnujcie z tworzenia i wyzwalania subtelnego odczuwania piękna, by Wasza sztuka mogła być ozdobą życia a jednocześnie komentarzem a nawet krytyką.

Wszak „sztuka to wielkie ucho i oko świata” – nie zna granic i mówi we  wszystkich językach świata.

W obszarze kształcenia kładziemy nacisk na :

· Indywidualny proces nauczania, dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia,

· Umożliwiamy prezentacje osiągnięć i częsty kontakt ze sceną,

· Dbamy o jakość nauczania,

· Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, aktywną w środowisku, zaangażowaną w pracy z uczniem, propagującą rożne formy doskonalenia artystycznego,

· Zapoznajemy rodziców i uczniów z wymogami edukacyjnymi,

· Dostosowujemy oczekiwania rodziców, uczniów i środowiska do wymogów edukacyjnych,

· Umożliwiamy kształcenie dzieciom i młodzieży z małych i wiejskich środowisk oraz niepełnosprawnym chcącym rozwijać się w tym kierunku.

W obszarze wychowania i opieki oferujemy:

· Program wychowawczy skierowany na integracje sztuk,

· Preferujemy uznane wartości piękna, kultury, dobra, prawdy, rzetelności i wzajemnego poszanowania,

· Wpajamy tolerancję dla odmienności sztuki w poczuciu własnej wartości i godności,

· Uczymy tradycji, patriotycznych zachowań w małej i dużej Ojczyźnie,

· Aktywna i inspirująca twórczo kadra pedagogiczną, uczy zachowań twórczych,

· Życzliwa atmosfera pracy i dobry, rodzinny klimat daje radość zdobywanych umiejętności i doświadczeń artystycznych na scenie,

· Dobro ucznia jest dobrem najwyższym,

Wizerunek absolwenta naszej dobrej szkoły

Uczeń po skończeniu naszej placówki, jest:

· Lepszy, bo wrażliwszy,

· Sprawniejszy manualnie,

· Muzykalny,

· Odpowiedzialny,

· Systematyczny,

· Posiadający cechy przywódcy w przyszłych kadrach kierowniczych,

· Twórczy, kulturalny i tolerancyjny,

· Wolny od zgubnych wpływów otaczającego nas świata.