KALENDARZ ROKU 2011/2012

Kalendarz roku szkolnego 2011/2012

Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Nałęczowie

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września- godzina 9.30
 • Nabór uzupełniający 5 wrzesień od godziny 8.00 – Nałęczów; Garbów dn. 9.09. – od godziny 9.45.
 • Od 12-14 września – zebrania z rodzicami.
 • 17.09. 2011r. zebranie zespołu ds. ewaluacji, zatwierdzenie planu ewaluacji.
 • Koncert uczniów i nauczycieli podczas Pikniku Rodzinnego organizator Nałęczowskie Stowarzyszenie „Jutro Nałęczów” „Atrium” – godzina 13.00
 • Koncert uczniów w Pałacu Małachowskich podczas „Spotkania literacko- muzycznego” – organizator Nałęczowski Klub „Don Kichotów”
 • 28- 29 październik 2011r. godz. 15.30 – półfinał i finał III Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nałęczowska Nutka”
 • 11  listopada 2011r. godz.13.30- koncert uczniów z okazji 93 rocznicy Święta Niepodległości – scena sanatorium „Ciche Wąwozy”.
 • 12 listopada – Jubileusz 25- lecia PTTK- Pałac Małachowskich- godz. 19.00
 • 26 listopada 2011 r. godz. 9.00 wyjazd na koncert do Lublina.
 • 27 listopad 2011r.- warsztaty pianistyczne w OSM im. K. Lipińskiego ul. Muzyczna 10- dostępne dla uczniów i nauczycieli z regionu.
 • 29 listopada 2011 r. godz. 15.00 – szkolny etap przesłuchań CEA- klasa perkusji
 • 17 grudnia 2011r. – zebranie Rady Pedagogicznej
 • 23-31 grudnia 2011r. – przerwa świąteczna
 • 14 stycznia 2012 r. godz. do ustalenia – Pastorałki i Obrzędy Świąteczne- NOK ; Koncert Kolęd z udziałem chóru międzyszkolnego – Pałac Małachowskich godz. 15.30
 • 16-19 stycznia 2012 r. – przesłuchania półroczne w sekcjach
 • 17 styczeń 2012r. – zebranie zespołu ds. ewaluacji
 • 20 styczeń 2012- koncert uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka-– godzina 13.30
 • 21 stycznia 2012 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna
 • 30 stycznia- 12 lutego 2012 r.  – ferie zimowe
 • 8 marca- koncert uczniów w  SP
 • Marzec /kwiecień 2012r.- Wyjazd do Brześcia na Konkurs Muzyczny levitra en ligne
 • kwiecień  2012r.- Koncert wiosenny
 • 5 – 10 kwietnia- przerwa świąteczna
 • 14-17 maj 2012 – wywiadówki
 • 26 maja 2012r. godz.10.00 – „Majówka z Panem Prusem” koncert przed Pałacem Małachowskich
 • 28 maj do 30 czerwca- Nabór na rok szkolny 2012/2013
 • 11-14  czerwca 2012r. godz. 15.00- egzaminy końcoworoczne od godz. 15.30
 • 15 czerwiec 2012r.- Finał XIII Międzynarodowego Konkursu „Moje inspiracje muzyczne”
 • 18-22 czerwca – Dni otwarte szkoły
 • 28 czerwca- Koncert końcoworoczny
 • 29 czerwca – zakończenie roku szkolnego
 • 29 czerwca – zebranie zespołu ds. ewaluacji

Zmiany zaplanowanych zadań będą na bieżąco uzupełniane.

 • Informujemy, że dzień 31 października i 11 listopada 2011  oraz 6 styczeń, 3 maj7 czerwiec 2012 r są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych
 • W dodatkowe dni wolne ustalone dla SP – PSM można pracować w godzinach od 8.00 do 17.00
 • Dyżur Dyrektora : w każdą środę od godz. 14.30  do 17.00 w SP sala 23/28
 • Biblioteka czynna w poniedziałki w godz. 16.00-19.00
 • informujemy, że  terenem działania Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych są dla naszego terenu Puławy. Nasza szkoła podlega Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Puławach przy ul. Aleja Królewski 19              tel./fax 81 886 47 96;  e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl
 • Osoby, które nie dostarczyły jeszcze zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej proszone są o przekazywanie tych zaświadczeń nauczycielom- wychowawcom lub nauczycielom zajęć teoretycznych.
 • Informujemy, od 2 listopada nastąpiła zmiana planu dodatkowych zajęć między-szkolnego chóru. Zajęcia odbywać się będą w:                                                                                                                                                                                                                                  poniedziałek- godz. 14.30-16.00 sala 25;                                                                                                                                                                               środa-14.30-`15.15- sala 25;                                                                                                                                                                                           piątek – 13.30-14.15- sala nr 23
 • Godziny pracy biura szkoły: od poniedziałku do  piątku w godzinach  10.00-17.00,
 • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych. Informujemy, że na podstawie &3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz.1245) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej następujące dni zostały wybrane jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012:
 • 31 października 2011.,
 • 3 kwietnia 2012r.,
 • 30 kwietnia 2012r.,
 • 2 maja 2012r.,
 • 4 maja 2012r.,
 • 8 czerwca 2012r.