Archiwum - luty, 2016

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie zaprasza do udziału w

XVII Międzynarodowym Konkursie
„Moje inspiracje muzyczne”

CELE KONKURSU:
• Popularyzacja muzyki klasycznej.
• Promowanie zdolnych uczniów.
• Możliwość twórczej konfrontacji umiejętności i osiągnięć młodych adeptów sztuki instrumentalnej i gry zespołowej.
• Integracja uczniów i pedagogów.
• Podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń i analizę własnych działań.
• Promowanie miasta, regionu, województwa.
• Promowanie i upowszechnianie muzyki kameralnej i solowej.

REGULAMIN
1. Konkurs w każdej kategorii jest dwuetapowy i otwarty dla publiczności. Etap pierwszy polega na przesłuchaniach szkolnych i wysłaniu na adres organizatora płytki DEMO. Jury oceni kandydatów do przesłuchań, z których wyłoni finalistów do 20 maja 2016 r. r. Laureaci obowiązani są do występu w finale konkursu w czerwcu 2016 roku.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych pierwszego stopnia, realizujących program publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia, który odbywać się będzie w czterech grupach wiekowych (wiek od 6 -13 lat):
GRUPA I uczniowie klas I – II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego
GRUPA II uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego
GRUPA III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klasy III i IV cyklu czteroletniego.
GRUPA IV zespoły: kategoria a) jednorodne zespoły (od duetu do sekstetu)
kategoria b) zespoły kameralne
3. Kolejność wykonywanych z pamięci utworów jest dowolna. W przypadku zespołów dozwolona jest prezentacja z nut.
4. Uczestnicy występują w porządku alfabetycznym danej grupy.
Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają Jurorzy. Jury oceniać będzie: – interpretację utworów, – intonację – ekspresję wykonawczą i ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury są ostateczne.
5. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres biura: Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie ul. Partyzantów 8; 24-150 Nałęczów, droga e-mail na adres: psmnaleczow@gmail.com
6. Wpisowe w kwocie 100,00 złotych należy wpłacić na konto Szkoły Muzycznej w Nałęczowie do dnia 22 kwietnia 2016 r. wraz z płytą z dopiskiem „Moje inspiracje muzyczne” (decyduje data stempla pocztowego).
Nr konta: 38 8733 0009 0013 3216 3000 0010
7. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia.
9. Koszt przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.
10. Zbiorcza punktacja konkursowa będzie podana na stronie internetowej www.psmn.pl
11. Wszystkie informacje dotyczące programu konkursowego i regulaminu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.psmn.pl
12. Laureaci zobowiązani są do udziału w Finale Konkursu w czerwcu 2016 r. oraz w przypadku zespołów posiadania własnych pulpitów i podnóżków.

Szczegółowy program przesłuchań konkursowych dla poszczególnych grup:

GRUPA I
• Utwór lub utwory dowolne
Czas trwania występu 4-5 min.
GRUPA II
• Utwór z muzyki dawnej
• Utwór lub utwory dowolne – jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu
Czas trwania występu 7-8 min.
GRUPA III
• Utwór liryczny o charakterze kantylenowym
• Utwór w formie wariacji, ronda, jedna część sonaty lub sonatiny
• Utwór lub utwory dowolne w przypadku – jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu.
Czas trwania występu: 9-10 min.
GRUPA IV
• Kategoria a i b- program dowolny .
Czas trwania występu 6-8 min.
Informacji w kwestiach organizacyjnych udziela sekretariat Szkoły Muzycznej pod nr.:
(81) 50 15 111 ; 785 778 963
E-mail : psmnaleczow@gmail.com

Postanowienia końcowe:
1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997, nr 133, poz. 883, ze zm).
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na wszystkich polach eksploatacji w tym: na płytach DVD-wideo, CD – audio, Bluray, publikowania nagrań na stronie internetowej szkoły muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie, na stronie www.facebook.com

Wioletta Sieczkowska-Kos i Anna Kos

12
lt.

Koncert Gitarowy

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Galerie zdjęć "

W dniu 10 lutego o godzinie 16:00 w sali Balowej Pałacu Małachowskich odbył się koncert gitarowy zatytułowany „Fantazja Orginalna”.
Wystapili uczniowie uczący sie pod kierunkiem Pana Adama Kołtysia z PSM I st. w Nałęczowie (Mikołaj Osękowski) i Pana Kazimierza Szczebla z OSM II st. w Lublinie (Tobiasz Talarek- III kl. Gimnazjum i Maciej Augustyniak – III kl. Liceum).
[nggallery id=142]

2
lt.

Koncert w Szkole w Bogucinie

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Filmy, Galerie zdjęć "

[nggallery id=141]
Nasi uczniowie dostali również zaproszenia do Szkoły Podstawowej w Bogucinie, gdzie mimo przerzedzonego składu osobowego spisali się znakomicie. Trzeba też przyznać, że gospodarze bardzo mile nas zaskoczyli wspaniałym poczęstunkiem i ciepłym przyjęciem przez szkolną społeczność. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Annie Wójcik, nauczycielom, obsłudze szkoły i rodzicom.
fot. Urszula Lasota – Woś

filmy nakręcone telefonem 🙂 miłego słuchania 🙂


1
lt.

PLAGIARISM

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Ogólne "

Introduction

Plagiarism certainly is the essay help usage of a further person’s thoughts without any acknowledging him or her. Writers who publish plagiarized give good results confront lots of penalties which involve: legal motion, destroyed experienced track record, may very well bring about suspension to learners in some colleges and universities and likewise a author lacks help with essay writing really being innovative in his/her long term publications. It really is by means of understanding of the results of plagiarism that new writers is usually equipped to current their own individual original function. To stop plagiarism, writers are inspired being time acutely aware, to perform considerable homework around the perceived as subject matter as well as to believe in themselves (Lathrop 2005, 212). Nice citation competencies custom essay help can be utilized to current an alternate person’s strategies. Writers are that’s why encouraged for being authentic within their creating is effective.

Czytaj resztę z tego wpisu »