Archiwum - luty, 2016

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie zaprasza do udziału w

XVII Międzynarodowym Konkursie
„Moje inspiracje muzyczne”

CELE KONKURSU:
• Popularyzacja muzyki klasycznej.
• Promowanie zdolnych uczniów.
• Możliwość twórczej konfrontacji umiejętności i osiągnięć młodych adeptów sztuki instrumentalnej i gry zespołowej.
• Integracja uczniów i pedagogów.
• Podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń i analizę własnych działań.
• Promowanie miasta, regionu, województwa.
• Promowanie i upowszechnianie muzyki kameralnej i solowej.

REGULAMIN
1. Konkurs w każdej kategorii jest dwuetapowy i otwarty dla publiczności. Etap pierwszy polega na przesłuchaniach szkolnych i wysłaniu na adres organizatora płytki DEMO. Jury oceni kandydatów do przesłuchań, z których wyłoni finalistów do 20 maja 2016 r. r. Laureaci obowiązani są do występu w finale konkursu w czerwcu 2016 roku.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych pierwszego stopnia, realizujących program publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia, który odbywać się będzie w czterech grupach wiekowych (wiek od 6 -13 lat):
GRUPA I uczniowie klas I – II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego
GRUPA II uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego
GRUPA III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klasy III i IV cyklu czteroletniego.
GRUPA IV zespoły: kategoria a) jednorodne zespoły (od duetu do sekstetu)
kategoria b) zespoły kameralne
3. Kolejność wykonywanych z pamięci utworów jest dowolna. W przypadku zespołów dozwolona jest prezentacja z nut.
4. Uczestnicy występują w porządku alfabetycznym danej grupy.
Zasady punktacji i rozdziału nagród ustalają Jurorzy. Jury oceniać będzie: – interpretację utworów, – intonację – ekspresję wykonawczą i ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury są ostateczne.
5. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres biura: Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie ul. Partyzantów 8; 24-150 Nałęczów, droga e-mail na adres: psmnaleczow@gmail.com
6. Wpisowe w kwocie 100,00 złotych należy wpłacić na konto Szkoły Muzycznej w Nałęczowie do dnia 22 kwietnia 2016 r. wraz z płytą z dopiskiem „Moje inspiracje muzyczne” (decyduje data stempla pocztowego).
Nr konta: 38 8733 0009 0013 3216 3000 0010
7. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia.
9. Koszt przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.
10. Zbiorcza punktacja konkursowa będzie podana na stronie internetowej www.psmn.pl
11. Wszystkie informacje dotyczące programu konkursowego i regulaminu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.psmn.pl
12. Laureaci zobowiązani są do udziału w Finale Konkursu w czerwcu 2016 r. oraz w przypadku zespołów posiadania własnych pulpitów i podnóżków.

Szczegółowy program przesłuchań konkursowych dla poszczególnych grup:

GRUPA I
• Utwór lub utwory dowolne
Czas trwania występu 4-5 min.
GRUPA II
• Utwór z muzyki dawnej
• Utwór lub utwory dowolne – jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu
Czas trwania występu 7-8 min.
GRUPA III
• Utwór liryczny o charakterze kantylenowym
• Utwór w formie wariacji, ronda, jedna część sonaty lub sonatiny
• Utwór lub utwory dowolne w przypadku – jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu.
Czas trwania występu: 9-10 min.
GRUPA IV
• Kategoria a i b- program dowolny .
Czas trwania występu 6-8 min.
Informacji w kwestiach organizacyjnych udziela sekretariat Szkoły Muzycznej pod nr.:
(81) 50 15 111 ; 785 778 963
E-mail : psmnaleczow@gmail.com

Postanowienia końcowe:
1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997, nr 133, poz. 883, ze zm).
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na wszystkich polach eksploatacji w tym: na płytach DVD-wideo, CD – audio, Bluray, publikowania nagrań na stronie internetowej szkoły muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie, na stronie www.facebook.com

Wioletta Sieczkowska-Kos i Anna Kos

12
lut

Koncert Gitarowy

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Galerie zdjęć "

W dniu 10 lutego o godzinie 16:00 w sali Balowej Pałacu Małachowskich odbył się koncert gitarowy zatytułowany „Fantazja Orginalna”.
Wystapili uczniowie uczący sie pod kierunkiem Pana Adama Kołtysia z PSM I st. w Nałęczowie (Mikołaj Osękowski) i Pana Kazimierza Szczebla z OSM II st. w Lublinie (Tobiasz Talarek- III kl. Gimnazjum i Maciej Augustyniak – III kl. Liceum).
[nggallery id=142]

2
lut

Koncert w Szkole w Bogucinie

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Filmy, Galerie zdjęć "

[nggallery id=141]
Nasi uczniowie dostali również zaproszenia do Szkoły Podstawowej w Bogucinie, gdzie mimo przerzedzonego składu osobowego spisali się znakomicie. Trzeba też przyznać, że gospodarze bardzo mile nas zaskoczyli wspaniałym poczęstunkiem i ciepłym przyjęciem przez szkolną społeczność. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Annie Wójcik, nauczycielom, obsłudze szkoły i rodzicom.
fot. Urszula Lasota – Woś

filmy nakręcone telefonem 🙂 miłego słuchania 🙂