Ognisko Muzyczne

Pobierz plik do druku: wniosek przyjęcia oraz regulamin

Zajęcia w ognisku muzycznym odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.

Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości i zdolności muzyczny dzieci i młodzieży. Zgodnie ze Statutem PSM w Nałęczowie nie ma ograniczeń wiekowych. Z zajęć w ognisku muzycznym mogą korzystać dorośli, którzy chcą realizować swoje marzenia w zakresie wybranego przez siebie instrumentu. Zajęcia w ognisku są zajęciami indywidualnymi wzorowanymi na kształceniu w Szkole Muzycznej, gdzie przedmiot główny, nauka gry na wybranym instrumencie oparta jest na relacji mistrz-uczeń.

Odpłatność z tytuły pobranej nauki w ognisku ustala dyrektor szkoły.

Czesne miesięczne płatne jest do 5-tego każdego miesiąca z góry.

Opłaty ustalane są na początku roku szkolnego i obowiązują przez cały rok.

Naukę w ognisku można podjąć na początku każdego miesiąca danego roku szkolnego.

ZAPISY

Przyjęcie do ogniska odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku, przesłuchaniu kandydata i podpisaniu umowy.

Egzamin sprawdzający predyspozycje muzyczne kandydatów są indywidualne.  

Szczegółowe informacje pod nr telefonów:

tel/fax. 0-81 501 51 11

0 785 778 963