Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie prowadzi rekrutację

do klas pierwszych na nowy rok szkolny.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że wydawane przez nas świadectwa są honorowane na terenie całego kraju. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego co gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Szkoła prowadzi kształcenie w dwu cyklach:

– sześcioletnim dla kandydatów w przedziale wiekowym od 5 – 10 lat

– czteroletnim dla kandydatów przedziale wiekowym od 10 – 16 lat.

Kształcimy w klasach:

– fortepianu

– gitary

– skrzypiec

– perkusji

– akordeonu

Istnieje możliwość kształcenia w innych specjalnościach. uczniowie maja możliwość wyboru dodatkowych

zajęć w klasie śpiewu.

W szkole realizujemy ramowy plan nauczania, który obowiązuje wszystkie szkoły i stopnia w całym kraju. na wydziale instrumentalnym kształcenie obejmuje:

– zajęcia indywidualne z wybranego  instrumentu – przedmiot główny;

– zajęcia grupowe umuzykalniające z teorii muzyki, zależne są od cyklu kształcenia i roku nauki w szkole. należą do nich:

– kształcenie słuchu – przedmiot główny oraz zajęcia obowiązkowe z:

rytmiki, audycji muzycznych, chóru lub zespołu.

Szkoła pracuje w cyklu popołudniowym http://malavoi3.martinique.univ-ag.fr/tramil/fototeca/miniatures/t2/prix-du-viagra-en-pharmacie.html. Każdy uczeń powinien odbywać od 5 do 8 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów proszeni są o zgłaszanie się z wypełnionym Wnioskiem (do pobrania poniżej lub w biurze PSM przy ul. Partyzantów 8 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 81 50 15 111; kom.: 785 778 963; e-mail: psmnaleczow@gmail.com).

Wniosek

_umowa_o_przyjecie

Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 2 września o godzinie 17:00 w szkole Podstawowej przy ul. B. Prusa 11 na placu za szkoła w przypadku pogody w innym przypadku zapraszamy do sali nr 28.

Mamy również przyjemny obowiązek przekazać Państwu list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z racji zbliżającego się nowego roku szkolnego. Przyłączając  się do życzeń Pana Ministra życzymy naszym uczniom i kandydatom, oraz  nauczycielom sukcesów i radości z osiągnięć artystycznych w roku szkolnym 2013/2014 .

List Ministra Kultury na rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014