Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2012/2013

Społeczność Szkoły Muzycznej w Nałęczowie zaprasza na koncert, który odbędzie się w dniu 20.04.2012r w Sali Balowej Pałacu Małachowskich
o godzinie 15,30.
Podczas koncertu, zainteresowani muzycznym rozwojem swoich pupilów, będą mieli okazję wysłuchać osiągnięć naszych uczniów.
Po zakończonym koncercie będą mogli Państwo skonsultować się
z nauczycielami, a także sprawdzić muzyczne predyspozycje dziecka.
Zapraszamy także na Dni Otwarte Szkoły w dniach:
11,12 czerwca 2012r. zapraszamy do Zespołu Szkół przy ul. Spółdzielczej 17
do sal: 23,24,25,53, 58, od 14,30-19,30,
13 czerwca 2012r – koncert w Szkole Podstawowej od godziny 11,00. tego samego dnia od godziny 14,00 – 19.30 zapraszamy do sali 24 (zajęcia z fortepianu).
15 czerwca- zapraszamy do sali 28 (od 12,30-19,00) i 37 (od 14,00- 18.30) do Szkoły Podstawowej na Dzień Otwarty klasy gitary.

Nasza oferta:
– zajęcia indywidualne na wybranym instrumencie (skrzypce, fortepian, gitara, perkusja oraz zajęcia dodatkowe- śpiew),
– zajęcia teoretyczno-muzyczne ( rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół wokalny, instrumentalny i inne)- według ramowego planu nauczania dla szkół muzycznych I stopnia,
– zajęcia dla najmłodszych (5-6 lat) „zerówka” – zajęcia przygotowawcze do klasy I
– Ognisko Muzyczne oferuje naukę na instrumentach: skrzypce, fortepian, gitara, perkusja, akordeon, saksofon oraz śpiew( bark ograniczeń wiekowych i programowych a tempo nauki dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia).
Wiek kandydatów:
– Szkoła I stopnia cykl sześcioletni – 6-13 lat
– Szkoła I stopnia cykl czteroletni – ukończone 13 lat
– „zerówka” – 5-6 lat

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej (zakładka Nabór do PSM – dokumenty do pobrania), w biurze szkoły oraz u nauczycieli prowadzących.
Regulamin Rekrutacji Kandydatów jest do dyspozycji zainteresowanych
w biurze szkoły oraz wywieszony na naszej tablicy informacyjnej w Szkole
Podstawowej przy ul. Prusa 11.