Archiwum - listopad, 2008

11
lis

Święto Niepodległości- 90 rocznica – koncert.

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Galerie zdjęć "

Święto Niepodległości- 90 rocznica

W wigilię Święta Niepodległości, 10 listopada br. w sali widowiskowej Sanatorium Gospodarki Komunalnej odbył się koncert przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej w Nałęczowie z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Uroczysty koncert otworzyła Wioletta Sieczkowska- Kos przypominając historię utraty wolności, walkę o jej odzyskanie i rolę patrona szkoły I.J. Paderewskiego w drodze do niepodległego państwa polskiego.
Część artystyczną rozpoczęto symbolicznie datą 1795r, tj. III rozbiorem Polski.
Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego wykonał Zbysław Mikowski  z klasy fortepianu Pani Wiesławy Gąsowskiej.
w koncerci wystąpiły także młode skrzypaczki Pana Krzysztofa Serwety; Weronika Wasiłek, Alicja Bujała i Adrianna Muciek, która przepięknie wykonała Mazura- Marcelego Popławskiego. Wystąpił także duet i tercet gitarowy (klasa Pana Adama Kołtysia); Kacper Kisielewski z nauczycielem zagrali „Dwie kukułki”. Ponieważ jednak dwie kukułki wiosny nie czynią;  tercet: Anna Grzegorczyk, Przemysław Kosidło i nauczyciel, snuli marzenia o wolności w przepięknie wykonanym „Romansie” Gomeza.
Marzenia o wolności słusznie przerwała Marcelina Gniot (kl. fortepianu Grzegorza Serewy), wykonując „Musette” Leopolda Mozarta, bo na odzyskanie niepodległości i powrót Polski na mapę Europy, Polacy musieli czekać, aż do 1918r.
W programie instrumentaliści przeplatali się z wokalistkami klasy śpiewu Pani Bożenny Saulskiej: Ania Grzegorczyk solo wykonała „Maki” St. Niewiadomskiego, Iga Adamczuk –„Rozkwitały pąki białych róż” a duet: Ania Grzegorczyk i Ela Watros wykonały pieśń „O mój rozmarynie”.
Całość uroczystości zamykał zespół wokalny ( przygotowany przez P. Małgorzatę Formańska), który wykonał pieśni: „Ostatni Mazur”, „Legiony” i „Przybyli ułani pod okienko”. Wspólne śpiewy z widownią zakończyły kolejną lekcję patriotyzmu. I choć z widowni dały się słyszeć głosy o kontynuowaniu wspólnego śpiewania, koncert dobiegł końca tuż przed kolacją dla kuracjuszy.

Serdeczne podziękowania i gratulacje składam wszystkim Nauczycielom, uczniom i rodzicom za ich wkład w organizację Obchodów 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Swoje podziękowania kieruje również do Dyrekcji Sanatorium Gospodarki Komunalnej, Pana Mirosława Kleczkowskiego, za udostępnienie sali i pomoc w strojeniu instrumentu, a także Panom Krzysztofowi Mućkowi i Mirosławowi Mazurowi za dokumentację video i fotograficzną.

Dziękuje przybyłym na tę uroczystość kuracjuszom i stworzenie pełnej podniosłego ciepła atmosfery.

Dyrektor Szkoły:
Wioletta Sieczkowska- Kos


4
lis

90 Rocznica Odzyskania Niepodlegosci-zapowiedź

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne "

Koncert z okazji  Święta Niepodległości odbędzie się w dniu 10.11.2008r o godzinie 17,00

w sali widowiskowej Sanatorium Gospodarki Komunalnej ul. Głowackiego 12.

Obecność wszystkich uczniów obowiązkowa.

Zapraszamy rodziców, sympatyków i miłośników szkoły oraz kuracjuszy z w/w Sanatorium oraz z sąsiedniego Sanatorium ZNP.

W programie koncertu utwory klasyczne i patriotyczne.

4
lis

Motto X edycji konkursu: „Między brzaskiem, dniem a nocą”

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Ogólne "

Cel konkursu:

–    promocja i popularyzacja twórczości (muzycznej,literackiej i plastycznej) dzieci i młodzieży,
–    zachęcanie do podejmowania twórczych działań inspirowanych muzyką i pięknem otaczającego świata,
–    inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań i odkrywania samych siebie,
–    promocja talentów.

Regulamin konkursu:

–    wiek uczestników od 7- 16 lat,
–    dowolny rodzaj, technika, forma literacka i plastyczna,
–    ilość prac jest nieograniczona.
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

7-10 lat- I grupa,
10-13 lat – II grupa,
13- 16 lat – III grupa,
Prace oceniane będą w kategoriach: literatura (krótkie formy literackie), poezja, plastyka.

Każda praca powinna zawierać opis według wzoru:
imię i nazwisko autora pracy,
wiek,
adres placówki, telefon, fax, e-mail
imię i nazwisko opiekuna.
Przewidziane są nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Termin nadsyłania prac upływa dnia  27 marca 2009r

Prace prosimy przesyłać na adres:
PSM I Stopnia
im. I.J. Paderewskiego
ul. Partyzantów 8
24-150 Nałęczów
Ogłoszenie wyników konkursu połączone z koncertem, w wykonaniu uczniów PSM, przewiduje się na przełomie maja i czerwca 2009r.
Dokładny termin uroczystości podsumowania konkursu i wręczenie nagród, zostanie podany odrębnym pismem.
Prace konkursowe, przechodzą na własność organizatorów i mogą być opublikowane.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator:
Wioletta Sieczkowska- Kos

e-mail: psm.naleczow@neostrada.pl; psmnaleczow@gmail.com
tel./ fax.: 0-81 50 15 111