Współpraca i osiągnięcia

NASZA SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE NIE TYLKO ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ALE RÓWNIEŻ POZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Bardzo istotnym elementem kształcenia artystycznego naszej placówki jest oddziaływanie w sferze kultury na środowisko lokalne. Stałym elementem naszej placówki jest organizacja koncertów, uroczystości oraz imprez okolicznościowych i patriotycznych dla lokalnej i uzdrowiskowej społeczności.

Współpracujemy z okolicznymi szkołami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkoleniowymi, muzeami, sanatoriami, miejscowymi organizacjami poza-rządowymi.

Szkoły, z którymi współpracujemy od wielu lat to przede wszystkim: Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego i Gimnazjum Publiczne w Nałęczowie, Zespół Szkół w Garbowie I, w ostatnim czasie zaczęła się dobra współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wąwolnicy i Piotrowicach Małych. Od wielu lat współpracujemy z Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczną I i II st. im. K. Lipińskiego i UMCS w Lublinie.

Do wspólnie organizowanych koncertów zapraszamy Szkołę Muzyczną I i II st. im. W. Lutosławskiego z Lublina oraz SSM z Bełżyc.

Za szczególnie ważną w środowisku cenimy sobie współpracę z Zakładem Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów”, które zawsze gościnnie udostępnia nam Salę Balową Pałacu Małachowskich dla organizowania wyjątkowych koncertów w niepowtarzalnej atmosferze tej sali.

Tradycyjnie od 10 lat organizujemy tam świąteczne koncerty, zapraszamy uznanych artystów, organizujemy jubileusze, wspólne koncerty z zaprzyjaźnionymi szkołami z kraju i z zagranicy.

Współpracujemy ze Szkołą Muzyczna I st. w Łomiankach, gdzie nasi uczniowie biorą udział od kilku lat w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Juliusza Zrębskiego.

Uczniowie nasi uczestniczą również w konkursach gitarowych w Lublinie i Krasnymstawie.

Stale współpracujemy również z miejscowymi sanatoriami, w szczególności

z Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sanatorium Gospodarki Komunalnej, gdzie tradycyjnie organizujemy, w cyklu „Dzieci – Kuracjuszom”; Dzień Niepodległości, Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka. Dodatkowo

Sanatorium Gospodarki Komunalnej od wielu lat udostępnia nam plac na ognisko przy którym, po koncercie końcoworocznym i rozdaniu świadectw, razem z uczniami rozpoczynamy wakacyjne leniuchowanie, objadając się pieczonymi kiełbaskami.

Od wielu lat współpracujemy z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, Kołem Byłych Pracowników Oświaty, biorąc udział nie tylko we wspólnie przygotowywanych imprezach środowiskowych, ale również jesteśmy od lat organizatorami „Dnia Dziecka” w ramach cyklu „Dzieci- Dzieciom” i gdzie organizujemy finał konkursu „Moje inspiracje muzyczne” realizując program wychowawczy integracji sztuk.

Jesteśmy też zapraszani do organizacji koncertów bardziej prestiżowych, jak choćby podpisanie Polsko- Ukraińskiej Umowy Partnerskiej między miastami; Nałęczów- Sergiejewka, czy prezentacji osiągnięć szkoły na „XIII Zjeździe Polaków z Indii z lat 1942-1948” organizowanym przez Centrum Szkoleniowo- Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie.

Współpracujemy z Muzeum B. Prusa i jesteśmy członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa oraz Stowarzyszenia Niepublicznych Szkół Artystycznych „Pro Arte”, którego celem jest konsolidacja środowiska niepublicznych szkół artystycznych, wspieranie tegoż szkolnictwa oraz promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Cele stowarzyszenia realizowane są m.in. poprzez wspólne projekty edukacyjno- artystyczne, rozpowszechnianie osiągnięć, prezentacje i promocję dorobku szkół.

Dobra współpraca z „Nałęczowsko Kazimierskim Stowarzyszeniem – Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Nałęczowie a ostatnio także ze Stowarzyszeniem Samopomocy- „Jesteśmy”.

W perspektywie mamy nadzieję na ściślejszą współpracę z nowymi władzami Urzędu Miasta i Gminy w Nałęczowie oraz miejscową Parafią Rzymskokatolicką, a także lubelskimi szkołami muzycznymi i ogólnokształcącymi.

Ważnym czynnikiem naszego działania jest również ścisła współpraca

z Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Starszym Wizytatorem CEA Regionu Lubelskiego.

Zaspakajając potrzeby miejscowego i kuracyjnego środowiska, jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami około 20 koncertów w ciągu każdego roku szkolnego. O naszych dobrych stosunkach z lokalnym środowiskiem świadczą pisemne podziękowania, listy gratulacyjne, dyplomy i podziękowania przekazywane w lokalnej prasie.

Współpraca zagraniczna

Nasza współpraca z przygranicznym środowiskiem muzycznym datuje się od 1999r, kiedy zostaliśmy zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal „Styczniowe muzyczne wieczory” do Brześcia. Tam nawiązując kontakt z Brzeską Orkiestrą Filharmoniczną pod batutą A.A. Martynienki oraz ze Szkołą Muzyczną nr IV

i jej Dyrektorem Panem Szelestem, Szkołą Muzyczną nr 2 i Panią Iriną Goroch, zaplanowaliśmy wspólne około festiwalowe i okolicznościowe koncerty,

nad którymi organizacyjnie czuwała w Brześciu Pani Dyrektor Towarzystwa Muzycznego Liliana Batirowa. Współpracę z brzeskim środowiskiem muzycznym, rozszerzyliśmy trzy lata temu rozpoczynając współpracę z „Brzeskim Państwowym Centrum Młodzieżowej Twórczości”.

Średnio co dwa lata wyjeżdżamy do Brześcia i prawie co roku gościmy u siebie uczniów brzeskich szkół muzycznych organizując wspólne koncerty tu

w Nałęczowie i u sąsiadów, gdzie dodatkowo mamy okazję uczestniczyć we wspaniałych koncertach światowej sławy artystów, być uczestnikami wykładów i referatów dydaktyczno- edukacyjnych, wymieniać doświadczenia oraz zdobywać wiedzę na temat metod i sposobów kształcenia muzycznego.

Uczniowie obu stron mają możliwość wzajemnego propagowania swoich osiągnięć, poznania swoich kultur , środowiska i regionu.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do wielostronnej wymiany partnerskiej, miedzy środowiskami muzycznymi państw UE z możliwością wymiany uczniów, wspólnych koncertów, konkursów i warsztatów umożliwiających wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej.

Sukcesy uczniów

21-28 maj 2006r. – Patryk Figarski z kl. fort. M. Grusiewicza, doszedł do półfinału.

Czerwiec 2005r.- Patryk Figarski- z kl. Fortepianu Mirosława Gtrusiewicza; III m-ce na VI Ogólnopolskim Konkursie im. J buy viagra india. Zrębskiego w Łomiankach

Warka 2005r. – Izabela Grusiewicz –

4-9 styczeń 2005r.- Izabela Grusiewicz i Anna Kos- wyróżnienie podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu „Styczniowe Wieczory Muzyczne” w Brześciu.

8-13 styczeń 2004r.- wyróżnienie dla Anny Kos w Międzynarodowym Festiwalu „Styczniowe Wieczory Muzyczne” w Brześciu.

1999r. Anna Kos –wyróżnienie na II Festiwali Muzyki Uzdrowiskowej „Polanica Zdrój”

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom

Media o nas:

Styczeń 2007r.Gazeta Nałęczowska

Głos Nałęczowa 2006r.

Głos Nałęczowa 2005r.

Biuletyn Informacji Publicznej 2005r.

Głos Nałęczowa 2004r.

Nałęczowskie Wiadomości Kulturalne Nr 4 – Lato 2004

19.04. 2004r.- Nałęczowskie Wiadomości Kulturalne- „Wawrzyn Szkolny”

16 styczeń 2004r.- Kronika KBPO

01.06.2003r- „Plon” łódzki „Magazyn współczesny” (Anna Jeremus).

Maj 2003r. – Gazeta Nałęczowska

VII-VIII 2003r. Gazeta Nałęczowska

Nałęczowska Wiosna Kulturalna nr 3- Wiosna 2003r.

04.06.2002r.- Kurier Lubelski

Maj 2002r.- Gazeta Nałęczowska

Grudzień 2001r- Gazeta Nałęczowska

11.IX.2001r.- Dziennik Wschodni

29.08.2001r- Dziennik Wschodni

26.10.2000r.- Dziennik Wschodni

X.2000r.- Dziennik Wschodni- „Spotkania literacko- muzyczne”.

IX. 2000r.- Dziennik Wschodni- Młode Talenty

Głos Nałęczowa 2000r. –Wiadomości Uzdrowiskowe.

2-4.VII. 1999r- II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej- Polanica Zdrój- wyróżnienie

11.06.1999r.- Dziennik Wschodni

28.05.1999r. Dzienni Wschodni

1998r- Głos Nałęczowa