Nagradzanie

Pobierz plik do druku: regulamin przyznawania nagród

REGULAMIN

Przyznawania Nagród, Dyplomów i Listów Pochwalnych uczniom

Prywatnej Szkoły Muzycznej I Stopnia

im. I. J. Paderewskiego

w Nałęczowie

Klasy 1V-VI – 6- letniego cyklu nauczaniu:

– średnia ocen 4,75 (co najmniej ) – świadectwo z wyróżnieniem, nagroda książkowa

– średnia ocen 5.00 i wyżej – do świadectwa z wyróżnieniem, nagroda książkowa

Obowiązkowa ocena bardzo dobra z instrumentu głównego.

Klasy I-III – 6 letniego cyklu nauczania:

średnia ocen 5,00 i wyżej – świadectwa z wyróżnieniem, nagroda książkowa.

Nagrody będą przyznawane uczniom aktywnie uczestniczącym

w życiu szkoły (koncerty, konkursy, przeglądy, samorząd uczniowski).

Uczniowie kończący szkołę, otrzymują dyplomy pamiątkowe.

Uczniowie, którzy w szczególny sposób swoją postawą, pracowitością

uczestniczyli w życiu szkoły i w szczególnie aktywny  sposób zaznaczyli swoją działalność artystyczną w regionie lub otrzymali wysokie miejsce w przeglądach, przesłuchaniach i konkursach otrzymują listy pochwalne.

Listy pochwalne otrzymują również ich rodzice / opiekunowie prawni.

W/w regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.06.2003 r.

Regulamin został zatwierdzony przez Komitet Rodzicielski w dniu 30 czerwca 2003r.