Zajęcia teoretyczne

W tym dziale są opisane:

– kształcenie słuchu

– rytmika

– audycje muzyczne.

Szkolny program nauczania z w/w przedmiotów jest dostępny w biurze szkoły.