Archiwum - czerwiec, 2009

19
cze

Lista zakwalifikowanych na rok szkolny 2010/2011

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Szkoła "

16
cze

„Nałęczowska Nutka”

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Festiwale "


Plik do pobrania:regulamin_festiwalu-1
Plik do pobrania:karta_gloszenia
Plik do pobrania: Regulamin Festiwalu – j.Rosyjski
Plik do pobrania: Karta zgłoszenia – j.Rosyjski
Plik do pobrania: Regulamin Festiwalu – j. Francuski
Plik do pobrania: Karta zgłoszenia uczestnictwa – j. Francuski

Informacja dla uczestników

II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Nałęczowska Nutka”

Do II etapu festiwalu zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

 1. Biesiakirska Gabriela- Polska
 2. Diadjuk Angelika- Białoruś
 3. Koljaczko Anastasija- Białoruś
 4. Kosteckaja Jelizawjeta- Białoruś
 5. Lipiec Kinga- Polska
 6. Matwjejewa Wiktoria- Białoruś
 7. Mączka Julia- Polska
 8. Szlachetka Kornelia- Polska
 9. Wojciechowska  Martyna- Polska
 10. Wójcik Angelika- Polska
 11. Wójcik Weronika- Polska
 12. Chór dziecięcy- „Perełki”- Polska

Grupa II

 1. Bender Klaudia-Polska
 2. Gąbka Katarzyna- Polska
 3. Grzegorczyk Sylwia- Polska
 4. Kawałek Katarzyna- Polska
 5. Kołtun Gabriela- Polska
 6. Krysanowa Jelena- Białoruś
 7. Krzyżak Monika- Polska
 8. Łucjanek Sylwia- Polska
 9. Tarkowska Aleksandra- Polska

Grupa III

 1. Baran Dominika- Polska
 2. Drążkowska Anna- Polska
 3. Kamińska Aleksandra- Polska
 4. Kawałek Agata- Polska
 5. Kawałek Bartłomiej- Polska
 6. Kotowa Janina- Białoruś
 7. Krupińska Justyna- Polska
 8. Koksanowicz Agnieszka- Polska
 9. Mierzwa Natalia- Polska
 10. Politowa Asya – Ukraina
 11. Pońko Jekatjerina- Białoruś
 12. Samosjuk Olga- Białoruś
 13. Wawrzyńczyk Katarzyna- Polska

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nałęczowska Nutka”

Cel:
Celem Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej jest propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej wokalnie. Festiwal ma na celu popularyzację i rozbudzanie talentów oraz aktywności twórczej a także daje możliwość prezentacji umiejętności wokalnych solistów w szerokim forum i jest formą konfrontacji twórczej interpretacji.
Uczestnicy festiwalu rekrutować się będą z wykonawców w wieku od 7 do 19 lat.
Konkurs oceniać będzie profesjonalne jury.

Ogólne warunki udziału w Festiwalu;

Każdy uczestnik powinien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym  na nośniku CD, MD lub z akompaniamentem nie przekraczającym 5 osób na scenie. Maksymalny czas trwania prezentacji 7 minut.
Prezentacje oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-10; 11-13 i 14-19.
Utwory wszystkich uczestników winny być wykonane w języku ojczystym.
Muzyka, tekst i wykonanie mają odzwierciedlać dziecięcy charakter utworu (dla grup wiekowych 7-13 lat). Utwory nie mogą być wyraźnie kojarzone z muzyką religijną, etniczną czy stylem odbiegającym od szeroko pojętej muzyki dziecięcej.
Utwory uczestników grupy wiekowej 14-19 lat powinny odzwierciedlać regionalny charakter utworów kraju, z którego pochodzą. Mile widziana twórczość własna, ukazująca piękno danego kraju lub regionu.

Festiwal zostanie przeprowadzony etapowo.

I etap

–    przesłanie kasety „demo” z nagraniem dwóch utworów /termin do 30 czerwca 2009r/ http://www.sfa.univ-savoie.fr/sciences/misc/phpcheck/acheter-cialis-sur-internet.html. O zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu taśm z nagraniami. Dopuszczeni do półfinału zostaną poinformowani telefonicznie, droga elektroniczną lub pocztowa w terminie do 30 sierpnia 2008r.
–    uczestnicy z Nałęczowa i okolic przesyłają kasety i zgłoszenia do 30 kwietnia 2009r. Dla tej grupy eliminacje odbędą się w dniu 5 i 6 czerwca 2009r w Nałęczowie w Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego przy ul. B. Prusa 11.
–    5 lub 6 odbędą się eliminacje osób niepełnosprawnych w SP przy ulicy B. Prusa nr. 11.
–    zgłoszenia należy przesyłać do 30 maja 2009r.

II etap;

Półfinał
Termin: 23-24.10.2009r – miejsce Pałac Małachowskich w Nałęczowie z udziałem osób wytypowanych na podstawie taśm „demo” oraz dzieci i młodzieży wyłonionej w eliminacjach regionalnych i wśród osób niepełnosprawnych.

Finał

–    24.10.2009r.- Koncert Galowy z udziałem osób nagrodzonych, wyróżnionych i
zaproszonych Gwiazd Koncertu.

Uwaga!

Termin przesłuchań II etapu i finału może ulec zmianie. Wówczas będziemy o tym informować  na stronie internetowej a samych zainteresowanych powiadomimy drogą elektroniczną lub tel./fax

Uwagi ogólne

Zgłoszenia należy przesyłać na adres kancelarii: PSM im. I.J. Paderewskiego 24-150 Nałęczów ul. Partyzantów 8. lub e- mail: psm.naleczow@gmail.com

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data stempla pocztowego.
Zgłoszenie winno zawierać:
1.    czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia,
2.    CD dwu utworów zgłoszonych do festiwalu /dotyczy wykonawców nie biorących udziału          w eliminacjach miejskich i osób niepełnosprawnych/,
3.    dane osobowe wykonawcy z dotychczasowymi osiągnięciami.
Półfinał odbędzie się w Sali Balowej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie (do dyspozycji akompaniatorów udostępniony będzie fortepian). O zakwalifikowaniu do finału uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, drogą telefoniczną, pocztową lub e- mail.
Wszelkich informacji udziela kancelaria PSM pod nr tel./fax: 0-8150-15-111; 0501778963

Kryteria oceny wokalistów;

–    dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawcy,
–    dobór muzyki, emisja głosu, dykcja,
–    technika wykonawcza,
–    ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:

Zwycięzcom festiwalu zostaną wręczone statuetki „Nałęczowska Nutka”. Przydział nagród pozostaje w gestii jury. Decyzje komisji są niepodważalne.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa.

1. Zgłoszeń wokalistów z regionu dokonują szkoły, kluby, domy kultury, osoby indywidualne. Udział w eliminacjach jest bezpłatny. Osoby zakwalifikowane do półfinału, wnoszą opłatę startowa w wys. 50 zł. od zakwalifikowanego solisty na konto:

BS Nałęczów nr: 38 8733 0009 0013 3216 3000 0010,

z dopiskiem „Festiwal” oraz imieniem i nazwiskiem solisty (nie pobiera się opłat od akompaniatorów).
2. Uczestnicy i osoby towarzyszące przyjeżdżają na koszt własny.

Życząc powodzenia, zapraszamy do udziału w Festiwalu
Wioletta Sieczkowska- Kos
Dyrektor Festiwalu