Archiwum - sierpień, 2013

29
sie

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2013/2014

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności, Ogólne, zaproszenie "

Prywatna Szkoła Muzyczna i stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że wydawane przez nas świadectwa są honorowane w całym kraju. nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

szkoła prowadzi kształcenie w dwu cyklach:

– sześcioletnim – dla kandydatów w przedziale wiekowym od 5 – 10 lat

– czteroletnim  – dla kandydatów w przedziale wiekowym od 10 – 16 lat

Kształcimy w klasach:

– fortepianu

– skrzypiec

– gitary

– akordeonu

– perkusji

Uczniowie mają możliwość podjęcia nauki w klasie śpiewu, jako przedmiotu dodatkowego.

Istnieje możliwość kształcenia w innych specjalnościach.

W szkole realizujemy ramowy plan nauczania, który obowiązuje  wszystkie szkoły muzyczne I stopnia w całym  kraju. Na wydziale instrumentalnym kształcenie obejmuje:

–  zajęcia indywidualne na wybranym instrumencie – przedmiot główny;

– zajęcia umuzykalniające grupowe uzależnione od cyklu kształcenia i roku nauki w szkole. Są to:

kształcenie słuchu – przedmiot główny, rytmika, audycje muzyczne, chór lub zespół; fortepian dodatkowe dla instrumentalistów z wyjątkiem pianistów – zajęcia obowiązkowe.

Szkoła pracuje w systemie popołudniowym. W sumie stanowi to od 5 do 8 godzin dydaktycznych tygodniowo.

Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów proszeni są o zgłaszanie się  z wypełnionym Wnioskiem o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej lub w biurze PSM przy ul. Partyzantów 8 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Telefony do kontaktów: 81 50 15 111; kom.: 785 778 963 , e-mail: psmnaleczow@gmail.com

Wniosek

umowa_o_przyjecie

Zaświadczenie lekarskie

Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września o godzinie 17:00 w szkole Podstawowej przy ul. B. Prusa 11 na boisku za szkołą, a w przypadku deszczu zapraszamy rodziców z uczniami oraz kandydatami do sali nr 28.

Mamy przyjemny obowiązek przekazani Państwu listu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji nowego roku szkolnego.  Życzymy naszym uczniom, kandydatom i nauczycielem samych sukcesów w działalności artystycznej.

List Ministra Kultury na rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014