Archiwum - wrzesień, 2008

15
sp.

Nałęczów-Brześć

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Filmy "

7
sp.

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Ogólne "

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2009 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2009 r.

3. Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2010 r.: lubelskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2010 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

25 czerwca 2010 r.

6. Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2010 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych oraz Komunikatu dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 roku z dnia 7 sierpnia 2009 roku.

2
sp.

Zebrania

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Ogólne "

Zebranie z rodzicami:

czwartek 4 września godzina 16.00 w Szkole Podstawowej- sala nr 1

2
sp.

Przesłuchanie powszechne klas I

   Napisane przez: Wioletta Sieczkowska-Kos , kategoria " Aktualności "

Powszechne przesłuchanie uczniów klas I odbedzie się w dniu 4 września od godziny 8.00 rano w sali nr 3 w SP w Nałęczowie.

w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

– W. Gąsowska- przewodnicząca

– M. Formańska- czł. kom.

– K. Serweta-        ”      ”

– K. Mazurek-       ”      ”

Przesłuchanie klas I w O/ Garbów odbędzie się w czwartek 11 września sala nr 4

skład komisji egzaminacyjnej:

-M. Formańska- przewodnicząca

– Grzegorz Serewa,

– K. Mazurek,

– B. Saulska