Archiwum dla ‘ Ogolne ’ Categoria

8
Kwi

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

 

…Ten anioł co odwalił głaz

Z grobu Chrystusa w skale,

Nie wrócił w niebo, lecz wpośród nas

Został na ziemi – stale!

I blaskiem co mu bije z piór

Nad mrokiem czasów świeci,

Wpatrzony w blask, nim błyśnie z chmur

Dzień zmartwychwstania trzeci!     ( Maria Konopnicka)

Spokojnych, zdrowych, pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkanocnych

życzy Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie.                                                                                                     

 

 

 

3
Kwi

Wiosenna Przerwa świąteczna

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco.

31
Mar

Przykłady dobrych praktyk

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

Nauczanie online – przykłady dobrych praktyk w szkołach artystycznych

 

30
Mar

Muzyczny apel Cz. Mozila i uczniów 3b OSM I st. w Bydgoszczy

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

26
Mar

Materiały do nauczania online

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja  dostępne są materiały do nauczania online.

Zachęcamy pobierania materiałów nutowych i wykorzystania treści nauczania z linków:

–       platform/portali/aplikacji edukacyjnych m.in.:

26
Mar

Materiały do nauczania online

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja dostępne są materiały do nauczania online.

Zachęcamy do korzystania  z następujących linków:

https://cea-art.pl/harmonia/ 

Zostań Moniuszką!

/https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

26
Mar

Zarządzenie nr 2

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

Zarządzenie dyrektora nr 2 z dnia 26 marcza 2020 r.

Informacja dla Uczniów i Rodziców

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

   Uprzejmie informuję, że na podstawie § 13 pkt 11 . Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.,  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych w przypadku przedłużającej się kwarantanny ocenę promocyjną wystawia nauczyciel prowadzący z uczniem zdalne zajęcia edukacyjne.

W przypadku przedłużającego się czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praca Rady Pedagogicznej odbywać się będzie zdalnie w ustalonym wcześniej terminie.

Życzę zdrowia, chrońmy się nawzajem.

Wioletta Sieczkowska-Kos

 

Dyrektor Szkoły 2020_dodatek specjalny

25
Mar

Polecamy systemy zdalnej komunikacji realizowane w naszej szkole

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

Szanowni Państwo.

W związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  uprzejmie informuję, że od 13 marca br. pracujemy na następujących systemach zdalnej komunikacji w uczniami i Rodzicami:

  1.  Indywidualne zajęcia z uczniami odbywają od czwartku 12 marca w następujących systemach:

a)  Skype

b) WhatsApp

c)  Messenger    

ad. a)

Lekcje odbywają się przez videorozmowę na platformie Skype.

Nauczyciel dokładnie widzi i słyszy uczniów co umożliwia pracę właściwie na takim samym poziomie jak przy osobistym spotkaniu.

Każdy uczeń ma swój własny podręcznik z którego niezmiennie ćwiczy w domu a wszelkie dodatkowe materiały potrzebne do lekcji przesyłane są z wyprzedzeniem na maila w wersji elektronicznej. Uczniowie drukują sobie te materiały, karty pracy a także prace domowe, wypełniają i odsyłają także w wersji elektronicznej. Uczniowie, którzy nie posiadają drukarki wypełniają materiały w wersji elektronicznej na programach komputerowych i także odsyłają gotowe do nauczyciela.

Lekcje odbywają się dokładnie w tych samych godzinach co wcześniej – zgodnie z planem zajęć obowiązującym od września 2019 roku.

Tematy i zagadnienia realizowane są tak samo jak odbywałoby się to podczas zajęć stacjonarnych co daje bezpośrednią kontynuację realizacji: podstawy programowej a także zadań techniczno wykonawczych i repertuaru do realizacji dla każdej z klas, rozpoczętych we wrześniu 2019 roku.

 ad b i c)

–  przeprowadzane są też  z uczniami lekcje zdalnie za pomocą internetu whatsapp i messenger. Uczniowie wykonują utwory, nad którymi rozpoczęli pracę przed kwarantanną . Poprzez fonię i wizję nauczyciel może skorygować ich błędy i wskazać najlepsze rozwiązania.

Nauczyciel prowadzi także rozmowy z uczniami i poszerza ich wiedzę o epoce i kompozytorach. Nauczyciele polecają swoim podopiecznym słuchanie utworów, które wykonują ich rówieśnicy na różnych konkursach oraz  powtarzają wiadomości dotyczące systemu temperowanego : półton, cały ton, interwały, gam durowych i mollowch, trójdźwięków ,pasaży, kadencji.

 

  1. Zajęcia z kształcenia słuchu i kształcenia słuchu z rytmiką odbywają się w dwu systemach:

 a) za pomocą narzędzia google hanguots. Wizja i fonia działa bez zarzutu. Nauczyciel prowadzi lekcje z uczniami posiadającymi  sprzęt o dostatecznych parametrach  / laptopy z kamerką i głośnikiem przy założeniu przez wszystkich uczniów skrzynki e-mail : gmail/.  Mając zdalny kontakt z klasą nauczyciel prowadzi  zajęcia z uczniami w czasie rzeczywistym ( przed swoimi komputerami zbierają się uczniowie o wyznaczonej godzinie z książkami, zeszytami, ołówkami). Prace domowe są zadawane, odrobione  przesyłane pocztą elektroniczną i oceniane przez nauczyciela.

b) drogą elektroniczną w formie nagrań audiowizualnych wraz z materiałami sprawdzającymi postępy uczniów oraz zajęć w formie wideokonferencji. Uczniowie realizują program zgodnie z następującymi po sobie tematami z książek „Nasza Muzyka” dla poszczególnych klas, uczą się budować i rozpoznawać interwały, trójdźwięki i gamy. Piszą dyktanda rytmiczne i melodyczne, które przesyłane są droga e-mailową ,sprawdzane i oceniane.

Nauczyciel przeprowadza również rozmowy i wykłady poszerzające wiedzę muzyczną uczniów od strony historycznej.

 

Systemy  działają praktycznie niezawodnie, bywają zaniki głosu na łączach co nieco przedłuża lekcje, rodzice w większości przypadków są obecni  na lekcjach, tak by potem kontrolować ćwiczenia domowe.  Podstawy programowe są realizowane zgodnie z założeniami  sprzed kwarantanny. Zajęcia w większości przypadków odbywają się w tych samych godzinach co ustalone plany lekcji przed ograniczeniami.  

Mam stały zdalny kontakt z nauczycielami i rodzicami uczniów, którzy z awaryjnych rozwiązań nieprzerwanej nauki swoich dzieci są zadowoleni.

Polecam te systemy, gdyż sprawdzają się w praktyce od tygodnia.

 

Proszę dbać o siebie, byśmy mogli jak najprędzej  zacząć pracę w normalnych warunkach.

 

                                                       Łączę pozdrowienia

                                                 Wioletta Sieczkowska-Kos 

12
Mar

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Ogolne "

ZARZĄDZENIE-DYREKTORA-nr-1