12
Sty

Regulamin XVIII edycji MIM w kategorii plastyka i literatura

   Napisane przez: Anna Kos , kategoria " Aktualności, Konkursy, Ogolne "

Regulamin Konkursu „Moje inspiracje muzyczne” w kategorii plastyka i literatura

 

 Cele konkursu

Ideą konkursu jest dążenie do tworzenia warunków i umożliwienie uczniom twórczego wyrażania uczuć i doznań podczas słuchania muzyki.

Wychodząc z założeń konkursowych chcemy dać szansę każdemu uczestnikowi na twórcze odkrywanie samego siebie. Pragniemy aby samo uczestnictwo stało się nagrodą dla każdego biorącego w nim udział i tworzyło motywację do dalszej jego pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie. Zdecydowanie łowimy i promujemy młodych wybitnie utalentowanych artystów.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w pięciu  kategoriach wiekowych:

I – Szkoły Podstawowe  – klasy I-III ( z wyjątkiem kategorii literatura)

II – Szkoły Podstawowe  – klasy IV-VI

III- Gimnazja

IV –  Szkoły ponad gimnazjalne

V- szkoły ogniska plastyczne

Stosowane techniki artystycznego wyrazu są dowolne. Liczba nadesłanych prac plastycznych z każdej szkoły nie może przekroczyć 10 szt.

Termin nadsyłania prac upływa 30 marca każdego roku (liczy się data stempla pocztowego).

Prace należy podpisywać drukiem komputerowym, podając: imię, nazwisko i wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego z numerem telefonu i/lub e-mail, nazwę i adres szkoły do której uczeń uczęszcza oraz imię i nazwisko Dyrektora szkoły. Prace konkursowe powinny być opieczętowane pieczęcią szkoły lub nadesłane z opieczętowanym listem przewodnim z wyszczególnieniem nazwisk i tytułem prac uczniów danej szkoły i opiekuna.

Prace prosimy nadsyłać na adres: Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie 24-150 Nałęczów ul. Partyzantów 8  z dopiskiem Konkurs „Moje inspiracje muzyczne”. Szczegółowe tematy kolejnej edycji zawarte są w zbiorze, tak by chętni mieli dość czasu na przemyślenia i właściwe zrozumienie tematu.

Laureaci otrzymują Zbiór nagrodzonych prac artystycznych „Moje inspiracje muzyczne”, statuetkę laureata i  dyplom. Dyplom zawiera: imię i nazwisko laureata, nazwę szkoły do której uczęszcza,  lokatę, nazwę konkursu, temat kolejnej edycji, podpisy jurorów i organizatora konkursu oraz datę uroczystości rozdania nagród. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymują Podziękowania i zbiór. Zbiorów książkowy otrzymują również biblioteki szkolne szkół  biorące udział w konkursie.

Nauczyciele laureatów lub laureaci informowani są drogą telefoniczną lub e-mailową o miejscu, terminie i godzinie uroczystości wręczenia nagród. Finał konkursu odbędzie się 5-6 czerwca  2017 r. w Nałęczowie, po wydaniu Zbioru nagrodzonych prac  artystycznych „Moje inspiracje muzyczne”.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikację nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz prac według uznania członków jury.

Decyzje jury są nieodwołalne.

Zasady oceniania prac literackich polegają  na niezależnej ocenie członków komisji. Wygrywają prace z największą ilością punktów. Prace plastyczne oceniane są według zgodności z tematem kolejnej edycji,  techniki i oryginalności przekazu.

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane i nie są zwracane autorom.

Laureatom, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli osobiście odebrać nagród, organizator przesyła je na wskazany przy pracy konkursowej adres na koszt laureata.

 

Ten post został napisany - czwartek, Styczeń 12th, 2017 o godzinie 11:33 am i jest w kategori - Aktualności, Konkursy, Ogolne . Możesz śledzić ten wpis i odpowiedzieć za pomocą RSS 2.0 . Komentarze zamknięte.

Komentowanie jest zamknięte.